Veiligheid

  • Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy.
  • Een parallelle samenleving mag nooit ontstaan.
  • Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld.

Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy. Als inwoner van de gemeente moet je je vrij kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid of handicap, zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking mag hoogstens onder kader stellende regels worden toegestaan en dient getoetst te worden.

Terrorisme is nooit volledig te bestrijden. Iemand kan altijd met een wapen willekeurige mensen belagen. De gemeente kan ervoor zorgen dat duidelijk wordt gemaakt dat terroristen geen vertegenwoordigers zijn van een gehele bevolkingsgroep of geloofsgroep. Angst onder de bevolking mag niet misbruikt worden om een stap te zetten in de richting van een politiestaat.

Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden. Hier mag de gemeente niet van wegkijken. Er moet voor gewaakt worden dat er etnische buurthuizen ontstaan die niet meer vrij toegankelijk zijn voor mensen uit andere bevolkingsgroepen.

Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld en het zwaardere vuurwerk teruggedrongen. Daarvoor in de plaats moeten er passende vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones komen. De jaarlijkse hoeveelheid ogen en handen die door het gebruik van vuurwerk verloren gaat zijn aan niemand meer uit te leggen. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk van de soort die volgens de politie zwaarder is dan handgranaten, moet strafbaar worden.

Met een vergunningsbeleid op raamexploitatie en andere exploitatievormen kunnen voorwaarden gesteld worden aan sekswerk. Met een bedrijfsplan en registratie kunnen illegaliteit en uitbuiting worden voorkomen. Signalen van mensenhandel, geweld en uitbuiting moeten zo snel mogelijk worden opgepakt en slachtoffers ervan moeten worden opgevangen.

Bij de handhaving en recherchewerk wordt uitgegaan van objectieve en verifieerbare bewijsvoering en onderzoeksmethoden. “Professionele koffiedikkijkers” zoals paragnosten worden door de politie niet ingeschakeld. De gemeente dringt erbij de burgemeester op aan om in het overleg van de driehoek, politie, officier van Justitie en openbaar ministerie, dit te waarborgen inclusief de religieus neutrale invulling van het politiewerk.

<< Privacy en samenleven |   | Integratie >>