Privacy en samenleven

  • Persoonlijke gegevens zijn zonder jouw toestemming niet van derden.
  • Erkenning van teelt en levering van softdrugs gaat criminaliteit tegen.
  • Raamprostitutie ter voorkoming van mensenhandel moet gereguleerd worden.

Gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en zelfexpressie zijn belangrijke uitgangspunten voor de ASP. Dit komt tot uiting in hoe we de individuele vrijheid van elk individu in de gemeente tot zijn recht laten komen.

Elke burger doet ertoe; ieders vrijheidsgevoel wordt mede bepaald door het recht op privacy. Bij de rechten van elke inwoner gaan we uit van het gelijkheidsprincipe. In principe bepaalt iedereen zelf wie toegang kan krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens. De gemeente Deventer mag nooit persoonlijke gegevens van een inwoner overdragen aan derden zonder toestemming van die inwoner. Je moet je vrij kunnen bewegen zonder gecontroleerd of bespied te worden. Camerabewaking is alleen onder kader stellende regels toegestaan. Opgenomen beelden dienen binnen een vastgestelde termijn te worden verwijderd. Veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van de inwoners.

Het landelijke coffeeshopbeleid roept steeds meer vragen op. Naast het gedogen van de verkoop van softdrugs aan de voordeur in coffeeshops, zorgt de illegale levering aan de achterdeur voor grote problemen. Het aanleveren van softdrugs is vaak een bron voor criminaliteit. Om deze criminaliteit en illegaliteit te voorkomen, is het gewenst om deze problematiek aan te pakken. De ASP is voor het legaliseren van recreatief softdruggebruik, zowel de teelt ervan als de levering. Dit zou kunnen door het certificeren van producenten en/of andere vormen zoals sociale teeltclubs te erkennen. Het controleren van de teelt en de softdrugproducten zorgt voor een betrouwbare kwaliteit. Een gunstig effect is dat erkenning van teelt en levering belastinginkomsten opleveren. Deze inkomsten komen ten goede aan alle burgers in plaats van dat er geld in de zakken van enkele criminelen verdwijnt.

De ASP Deventer stelt voor dat:

  • de gemeente Deventer deelneemt aan landelijke experimenten om te onderzoeken hoe legalisering van softdrugs gerealiseerd kan worden;
  • er een systeem van vergunningen of certificering voor de productie van softdrugs moet komen.

Het is gewenst om raamprostitutie te reguleren ter voorkoming van mensenhandel. Door prostitutie toe te staan op een duidelijk gedefinieerde locatie, wordt controle op gedwongen prostitutie en seksuitbuiting mogelijk. Je hebt dan zicht op de prostitutie in plaats van dat deze zich verplaatst naar de straat en verborgen ruimtes. Met een vergunningenbeleid op raamexploitatie en andere exploitatievormen kunnen voorwaarden gesteld worden aan het sekswerken. Exploitanten dienen een bedrijfsplan te hebben en door registratie daarvan kunnen illegaliteit en uitbuiting worden voorkomen. Signalen van mensenhandel, geweld en uitbuiting moeten zo snel mogelijk worden opgepakt en slachtoffers ervan moeten worden opgevangen

<< Jeugd, cultuur en sport |   | Veiligheid >>