Geloofsgeweld is een aanslag op de humaniteit.

Heeft geweld niks met geloof te maken?
Terroristische aanslagen tegen onschuldige mensen hebben niks met de Islam als geloof te maken wordt veelal als verdediging door gelovigen aangehaald. Praten zij zich hiermee vrij om zelf geen actie te hoeven ondernemen door zich te verschuilen achter hun geloofsschild en daarmee niet actief deel te hoeven nemen aan de discussie in de samenleving?

Wat drijft de aanslagplegers dan?
Het blijft vreemd dat deze plegers zich beroepen op het geloof door te verwijzen naar de Islamitische Staat en/of hun gewelddaad kracht bijzetten met de kreet ‘Allahu Akbar’. Waarom zou het dan niets met het geloof te maken hebben, ook al is het een ontspoorde geloofsideologie die de plegers volgen? De verhalen uit ‘het boek’ dienen te worden uitgelegd, geduid en goedgepraat te worden. Zogenaamd erkende maar veelal zelfbenoemde Schriftgeleerden geven uitleg over de soera’s uit de koran. Dergelijke interpretaties zijn subjectief en worden geplaatst in een context die past bij het gewenste perspectief van de jihad. Het gaat er dan vooral om welk wereldbeeld de imams kunnen aandragen en dat zij na voldoende herhaling en manipulatie van gegevens volgelingen kunnen indoctrineren. Deze volgelingen hoeven dan zelf niet meer na te denken en volgen het heilige dogma.

Waar is het dan ontspoord?
Komt het door de voorbeelden die men nog steeds ziet? Afhankelijk van de situatie vinden machthebbers het moreel verdedigbaar om Gods, Jahweh’s of Allah’s zegen aan te roepen om staatsgeweld te vergoelijken. Ter verdediging van het ultieme hoogste goed heiligt geloof al eeuwen het geweld tegen andersgelovigen, andersdenkenden, niet-gelovigen en vijanden. Graag halen staatshoofden de vertegenwoordigers van de religieuze hoofdkerk (vroeger de staatskerk) erbij om het geweld van oorlogen in te zegenen en goed te praten. Zo worden bijvoorbeeld in Rusland tanks en troepen ingezegend door Russisch orthodoxe priesters. Onlangs nog stelde de door president Trump hoog aangeschreven pastoor Robert Jeffress dat “God Trump het gezag heeft gegeven om Kim Jong-Un uit te schakelen”. Het ‘heilige joodse land’ wordt middels de God Jahweh verdedigd tegenover de Palestijnen. In Saoedi-Arabië haalt men de Shariawetgeving aan om afvalligen en atheïsten de doodstraf op te leggen om daarmee het volk in het gareel te houden.

Is geloof vrede?
Als gelovigen zeggen dat hun geloof vredelievend is, hoe is het dan mogelijk dat we daarvan in de geschiedenis niets kunnen vinden? Steeds was (en is) er sprake van godsdienst-  en economische oorlogen waarbij goden aan beide zijden worden aangeroepen. Eeuwenlang hebben we van de christenen moeten vernemen hoe vredelievend hun geloof is maar je moest het dan niet in je hoofd halen om te refereren aan de kruistochten en de inquisitie van weleer.

Het geloof is het kwaad.
Erken dat het geloof de oorzaak is van het terroristisch religieus geweld dat de humaniteit in de samenleving aantast. Zoek niet de oplossing in een religie van welke richting dan ook. Gelovigen zien het als hun ultieme daad om te gaan bidden, als spirituele zelfbevrediging, waarna ze kunnen wegkijken. Weiger dat vertegenwoordigers van geloofsrichtingen zich te beroepen op de goedheid van hun geloof. Laat niet toe dat zij wegduiken in de irrationaliteit van hun geloof. Daag ze uit om bewust te kiezen voor de humaniteit in de samenleving. Het is veel verstandiger om uit te gaan van de reële werkelijkheid en deze proefondervindelijk op basis van onderzoek en logische redenering te beschouwen. Ofwel, houd het mythische van het niet-toetsbare geloof erbuiten. Ga uit van de menselijke waarneming en kies (rationele dus toetsbare) vanuit de feiten tot oplossingen en handel daarnaar. Deze oplossingen kunnen we als samenleving aandragen door bewust rationeel te kiezen voor de humaniteit van ieder mens in een open samenleving. We kunnen allemaal als gelijkwaardige individuen leven in een seculiere humane samenleving die religieus neutraal is.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij,
7 september 2017.

Please follow and like us: