Geen parallelle Sharia-wetgeving; Stop de ‘Sharia-rechtbanken’!

 

Geen Sharia-wetgeving en -rechtbanken

De Atheïstisch Seculiere Partij vindt dat er geen parallelle ‘Sharia-rechtbanken’ kunnen worden getolereerd.

De Sharia is een islamitisch juridisch systeem gebaseerd op de Koran. Als Atheïstisch Seculiere Partij vinden wij dat alle wetten in gelijke mate dienen te gelden voor iedereen en dat er geen uitzonderingen kunnen gelden voor religieuze wetgevingen. Met de parallelle Sharia-wetgeving en -rechtspraak draagt de maatschappij bij aan discriminatie, rechtsongelijkheid en intolerantie.

De Atheïstisch Seculiere Partij heeft op grond van het de hiervoor genoemde rede de brief van het mensenrechtencollectief One Law for All ondertekend.

Wij, de ondergetekenden, roepen de Britse regering op:

  1. Te komen tot het herstel van gelijke toegang tot rechtsbijstand voor iedereen op alle terreinen van burgerlijk en strafrecht.
  2. De erkenning van de ‘Sharia’ en andere religieuze rechtbanken ongedaan maken. Deze erkenningen leveren willekeurige en onverantwoordelijke vormen van rechtsongelijkheid en discriminatie op tegen vrouwen en kinderen in het bijzonder. De rechten van de mens zijn niet onderhandelbaar.
  3. De afschaffing van het gebruik van ‘Sharia-rechtbanken’ en alle andere religieuze arbitrage forums, met inbegrip van de Beth Din, in familiezaken aangezien zij het beginsel van gelijkheid, non discriminatie en universele rechten van de mens ondermijnen die door alle burgers genoten moeten kunnen worden.
  4. Roept op tot regulering van de Britse rechtstaat door de ‘Sharia’ en andere religieuze rechtbanken en tribunalen te verwerpen. Dit zal zorgdragen voor alleen legitieme parallelle rechtsstelsels van familiezaken.
  5. Het opnieuw bevestigen van het beginsel van de scheiding van religie en de wet. De wet is een essentieel onderdeel van het veiligstellen van rechtspraak voor de burgers en dat het recht geldt voor iedereen gelijk.
  6. Af te zien van intrekking van de Human Rights Act 1998. Het kan niet zo zijn dat de voor alle kwetsbare mensen hun recht op bescherming en rechtvaardigheid wordt ontzegd.

De Sharia-wetgeving is ondemocratisch, ondermijnt de internationale rechten van de mens en discrimineert vrouwen en kinderen in het bijzonder onder de mom van religie.

Hans de Vries,
voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij
21 juli 2015

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.