Gedachtevrijheid is voor iedereen

Op de maandelijkse vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede gaan we deze maand in op de plaats van de gedachtevrijheid in een seculiere samenleving. Op de tweede donderdagavond van het nieuwe jaar 10 januari 2019 staat de volgende stelling centraal:

Gedachtevrijheid is voor iedereen

Menig discussie over de vrijheid van meningsuiting, expressie, drama en satire waarbij het geloof een rol speelt wordt gesmoord door het inbrengen van het heilige principe van godsdienstvrijheid. Hiermee wordt het vrije woord, de gedachtevrijheid belemmerd door geloof als toetssteen te gebruiken. Past dit nog wel in een seculiere samenleving? Door geloofsprivileges boven de vrije meningsuiting te plaatsen worden de geloofsinstituties op een voetstuk geplaatst ten opzichte van de seculiere levensvisies. Met grondwetsartikel 6 over godsdienstvrijheid en levensovertuiging kom je soms Orwelliaanse uitspraken tegen als een samenleving “opdelen in normale mensen (zonder geloof) en uitzonderlijke lieden (met geloof)”. In hoeverre leidt het principe van godsdienstvrijheid niet tot discriminatie? Nu gelden voor ‘goedgekeurde’ religies privileges die andere gedachtestromen worden ontzegd. Zo mogen pastafari’s – aanhangers van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster – geen vergiet op hun hoofd dragen op een pasfoto voor een identiteitskaart (ID) maar een hoofddoek en tulband mag wel volgens dezelfde grondwetsregel. De ongelijkheid op grond van geloofsprivileges wordt ter discussie gesteld. Het streven is dat voor iedereen de gedachtevrijheid als een mensenrecht wordt beschouwd los van religieuze en andere ideologische dogma’s.

Wil je hier over meepraten? Kom dan 10 januari 2019 naar de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede, we beginnen om acht uur in de Fermerie te Deventer.

Op de maandelijkse vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Iedere tweede donderdagavond van de maand | 20:00 uur
De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

Noteer ook al vast de volgende donderdagavonden van 2019 in je agenda:
14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni en 11 juli 2019