Gaat de politie zich inzetten voor religieuze colportage?

Overheden, rechtsorganen, sociale en gezondheidszorg, ofwel alle dienstverlenende organisatie (politie en brandweer) dienen neutraliteit en universele gelijkheid uit te dragen. Als je dit niet doet maak je een einde aan de uniforme burgerlijke wetgeving uitgaande van het gelijkheidsprincipe. Dit moet de basis zijn en blijven van een seculier samenleving. Geen religieuze colportage bij een openbare instelling die neutraal zijn. Het uitdragen (ofwel colportage) van een bepaald gedachtegoed van welke religie dan ook hoort niet tot de taak van een politieagent. Het publiek mag niet de indruk krijgen dat het functioneren van een agent door een bepaalde religie of ideologie beïnvloed wordt.

Het is ongewenst dat het uniform geen uniformiteit meer kent.

De ASP is voor het volledig opheffen van elke band tussen staat en kerk, ofwel de overheid is in geen enkel wijze verbonden met een religie. Dit betekent dat we de volgende punten zullen nastreven:

  • Elke ambtenaar staat ten dienste van alle ingezetene bewoners bij het uit voeren van de overheidstaken zonder dat daarbij zichtbare godsdienstige kenmerken aanwezig zijn.
  • Een ambtenaar kan zich niet beroepen op het geloof bij het uitoefenen van zijn taken voor elke ingezetene; Gewetensbezwaarde ambtenaren die op grond van hun geloof bepaalde taken niet vervullen doen aan werkweigering. (weigerambtenaar homohuwelijken)
  • Elke gesubsidieerde instelling die een overheidsdienst uitvoert voert deze taak seculier uit ten dienste van iedere ingezetene zonder religieuze invullingen.

Het is een aanval op de seculiere samenleving waarbij uitingen van overtuigingen (religie, politiek en ideologie) het neutrale karakter van het ambt ondergraven. Een seculiere samenleving dient iedereen de garantie te geven dat er een gelijkspeelveld is voor iedereen dat uit gaat van rechtsgelijkheid.

Het uniform dient gelijkheid uit te dragen ongeacht geloof of ideologie!

Hans de Vries,
Voorzitter ASP
Bron: AD 3-oktober-2021 – Een hoofddoek voor agenten?

 

Please follow and like us: