Een seculiere samenleving is religieus neutraal

Verkiezingsprogramma 2017

Religieus neutraal betekent een volledige scheiding van staat en religie. Er zijn geen verschillen, uitzondering of privileges tussen gelovigen en seculieren. De wetten en rechtspraak gaan uit van het gelijkheidsprincipe. De wetgeving en rechtspraak is voor iedereen gelijk en geldt voor alle burgers. Iedere vorm van discriminatie, uitsluiting en parallelle gemeenschapsvorming is onwenselijk in een religieus neutrale samenleving.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen mede de basis van onze standpunten. De moraal van de redelijkheid met respect voor elk individu en levend wezen wordt voortdurend getoetst aan de realiteit. De erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van elke vrije mens die onafhankelijk kritisch denkt en bewust zelfstandig handelt staat samen met de individuele privacy voorop zonder daarbij de ander te schaden. De toegenomen verschillen tussen armen en rijken, niet-werkenden en werkenden, en etnische groepen onderling verdienen een andere benadering gericht op de gemeenschappelijke waarden van de samenleving.

De integratie van de samenleving komt tot zijn recht als het funderend onderwijs volledig gratis en openbaar is en niet is onderverdeeld in de vele verschillende vormen van bijzonder geloofsonderwijs. Het onderwijs is wetenschappelijk geborgd en richt zich op de individuele ontplooiing, ontwikkeling, kwalificatie, burgerschapsvorming en deelname aan de samenleving. De overheid is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van openbare voorzieningen, vrij van private neoliberale marktwerking voor iedere burger.

Het politieke handelen van de Atheïstisch Seculiere Partij gaat uit van de rede, wetenschap en logica, vrij van geloof en dogma’s. Het politieke besluitvormingsproces is volledig transparant. De logische keuzes zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijk onderbouwde, argumenten die het welzijn van iedereen zal bevorderen en waarborgen.

Klik op Verkiezingsprogramma 2017 om het hele programma te lezen.

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: