Een seculier rechtvaardigingsmodel (Herman Philipse)

De Atheïstisch Seculiere Partij organiseert samen met De Vrije Gedachte elke derde woensdagavond van de maand de Vrijdenkersborrel in Amsterdam mede voor steden en plaatsen uit de regio in het Dovenontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade 89 in Amsterdam.

Op 20 december neemt Herman Philipse het woord over het volgende:

Probleemstelling. Vier vragen:

  1. Zijn theologische rechtvaardigingen van morele normen geldig?
  2. Hoe te verklaren dat mensen een moreel bewustzijn hebben?
  3. Wat is het verband tussen evolutionaire verklaring en de rechtvaardiging van onze morele oordelen? Wat is een houdbaar seculier rechtvaardigingsmodel?
  4. Wat is nu onze grootste morele uitdaging?

Te verdedigen stellingen.

  1. Een beroep op God kan geen geldige rechtvaardiging vormen van welke morele opvattingen dan ook (maar dit wist U al.
  2. Onze diepste (en universele) morele overtuigingen zijn een contingent product van de biologische evolutie.
  3. Op basis van aangeboren morele neigingen ontwikkelen mensen in de loop van de cultuurgeschiedenis, lerend van ervaring, nieuwe normen. B.v. de Universele verklaring van de rechten van de mens (VN, 1948). Het beste rechtvaardigingsmodel hiervoor is procedureel (beter dan filosofische modellen (Kant, Utilisme, enz.). Vgl. John Rawls’ Reflective Equilibrium.
  4. Onze grootste morele uitdaging is klimaatverandering.

Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951) studeerde rechten (doct. ex. 1973) te Leiden en wijsbegeerte (doct. ex. 1974, cum laude) in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar (Distinguished Professor) in de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, in het bijzonder de kennistheorie, de godsdienstfilosofie, en de meta-ethiek. Op het ogenblik leidt hij een NWO onderzoeksprogramma over Evolution and Ethics. Elk jaar geeft hij een serie Studium Generale colleges over telkens een ander onderwerp, die gepubliceerd wordt door Home Academy (zie hun website). Het recentste boek van zijn hand is God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (Oxford University Press, 2012; paperback 2014).

LET OP: In verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen moet u zich aanmelden op het volgende e-mailadres: amsterdam@asp-politiek.nl

De volgende Vrijdenkersborrel is op:

17 januari Rosa van Gool over het afschaffen van het religieus onderwijs.

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de Vrijdenkersborrel om vragen te stellen aan de inleider en mee te discussiëren over het onderwerp. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:30 uur de discussie afronden.

De drankjes zijn voor eigen rekening. Verschillende vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen zijn van harte welkom om maandelijks met elkaar te discussiëren. Als je wilt komen geef je dan op door een e-mailtje te sturen naar: amsterdam@asp-politiek.nl