Een religieus neutrale overheid zorgt voor de scheiding van staat en religie.


Geen scholierenvergoeding voor geloofsonderwijs

Durft de SP-wethouder Vliegenhart Amsterdam religieus neutraal te maken en daarmee de staat en religie duidelijker te scheiden? De overheid bemoeit zich normaal gesproken niet met wat religieuzen preken zolang die niet in strijd zijn met de wet. Net als de religies zich niet bemoeien met het maken van de wetten. Dat is namelijk een taak van de door het volk gekozen parlement.

Het vergoeden van de kosten die ouders maken om hun kinderen geloofslessen te laten volgen vertroebelt de scheiding van staat en religie. Hoe kunnen islamlessen die buiten het reguliere onderwijs worden onder de noemer van ‘scholierenvergoeding’ worden aangemerkt? Hiermee worden de islamitische gebedshuizen indirect gesubsidieerd en gefaciliteerd. Het is oneigenlijk gebruik van de scholierenvergoedingen. De bekostiging van kerkelijke, religieuze en spirituele instellingen kan uiteraard nooit een taak zijn van een religieus neutrale overheid.

Het zal duidelijk zijn dat de Atheïstisch Seculiere Partij elke financiële relatie tussen de overheid en geloofsinstituten afkeurt. Een religie die geloofsdogma’s wil onderrichten dient dat volledig zelfstandig te financieren. De Atheïstisch Seculiere Partij is verder van mening dat het reguliere -door de overheid gefinancierde- onderwijs alleen op een school kan plaatsvinden. Onderwijs wordt gegeven over alle religies, levensbeschouwingen en filosofische bespiegelingen in plaats van dat je dit uitsluitend doet vanuit één religie of geloof.

J. Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij,
18 december 2016.