Een religieus neutraal Europa is hard nodig

Het westelijke deel van Europa kent vanaf 1945 al zeventig jaar geen landsoorlogen. Is het dan vreemd dat mensen uit geweldshaarden en onderdrukking naar Europa vluchten? Nee. Sterker nog: Europa kan dit als een compliment beschouwen.

Maar in plaats van het compliment in ontvangst te nemen, willen velen de vluchtelingen uitsluiten en kiezen ze voor ‘eigen volk eerst’. In verschillende West-Europese landen roepen populistische politieke groeperingen op tot segregatie en zetten zich af tegen de vluchtelingenstromen. Een aantal Oost-Europese Landen zoals Hongarije en Polen sluiten zich hierbij aan terwijl deze landen een verleden hebben van eigen neergeslagen opstanden en onvrijheden. Waar is de humaniteit gebleven in Europa?

Uit angst voor overheersing en afkeer van een andere religie grijpen velen terug op oude westerse en vooral vergane christelijke geloofswaarheden. Deze verkrampte reactie zorgt ervoor dat er voorbij wordt gegaan aan de seculiere samenlevingswaarden. Deze reactie zorgt voor groepstegenstellingen waarbij individuen aan beide zijden nog verder in de verdrukking komen. De individuele waarden worden aan beide zijden ingeleverd en daarbij wordt dwangmatig de groepsnormen voorop gesteld. In het seculiere Europa ontstaan fronten waarbij uitsluiting zorgt voor een verdere segregatie tussen groepen op basis van geloof. Waar is nog ruimte voor de individueel sociaal ingestelde seculiere mens?

Europa moet actief stappen nemen om te komen tot een regulering van de onomkeerbare volksverhuizing. De vraag is of men dit in handen moet geven van Turkije. Turkije gaat in de richting van een autocratisch geleid land waar het seculiere onder druk komt te staan van de soennitische islam. Journalisten en wetenschappers worden gesommeerd om hun mond te houden door ze aan te klagen, te vervolgen en te arresteren. De strijd tegen ISIS wordt daarbij gebruikt om de Koerdische gebieden gewelddadig aan te pakken. De mensenrechten worden stelselmatig geschonden.

Willen we vluchtelingen in contact laten komen met de Europese seculiere samenleving dan zullen we in Europa uit moeten gaan van de mensenrechten en geen privileges geven aan welke (oude of nieuwe) religies dan ook. Ofwel: komen tot een religieus neutrale invulling van de samenleving. Vanuit het sociale humaniteitsprincipe wordt uitgegaan van het individu om zijn of haar eigen identiteit te kunnen kiezen, ongeacht de groepsdruk en geloofsdogma’s. Uitgangspunt daarbij is dat een ieder na eigen mogelijkheden dient bij te dragen aan de samenleving waarin men wordt ondergebracht zonder verdringing.

Hans de Vries,
voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.