Een democratisch gekozen regime hoeft nog niet democratisch te handelen

Wanneer serveert Europa Turkije af?

Voor de mislukte coup was Turkije al ontspoord waarbij het seculiere Turkije het onderspit heeft moeten delven. De persvrijheid is aan banden gelegd. Journalisten en wetenschappers met welongevallige meningen over Erdogan zijn stelselmatig aangeklaagd. Na de coup heeft Erdogan hierop ‘Bijltjesdag’ ingevoerd waarbij onderhand meer dan 60.000 mensen (rechters, ambtenaren, wetenschappers en onderwijzers) hun baan kwijt zijn geraak en al 10.000 mensen zijn gearresteerd. In Nederland spreken de Turks-Nederlandse DENK voormannen prijzend over de demo(n)cratische gesteldheid van Erdogan.

Voor de ‘mislukte’ coup

Al jaren scoort Turkije hoog op de internationale lijst van pers-onvrijheid. Er zitten al meer dan 40 journalisten achter slot en grendel. Kranten die te kritisch zijn, volgens de Turkse overheid, zijn ontmanteld en hebben door de staat benoemde directies en hoofdredacteuren toegewezen gekregen. Kritische wetenschappers zijn om hun uitlatingen aangeklaagd. Advocaten die Koerdische mensenrechtenactivisten verdedigen zijn onder verdachte omstandigheden vermoord. Buitenlandse journalisten die te kritisch schrijven over Turkije zijn na een rechterlijke aanklacht het land uitgezet. De (Turks)Nederlandse journaliste Ebru Umar die onwelwillende tweets in Nederland heeft geschreven is bij haar bezoek aan Turkije onder huisarrest gesteld. Turkije heeft onder de mom van de strijd tegen IS zijn eigen dubbelagenda uitgevoerd om de ‘burgeroorlog’ in de Koerdische gebieden te verhevigen. Turkije heeft goed gebruik gemaakt van de vluchtelingenproblematiek uit het Midden-Oosten (onder andere uit Syrië) om Europa miljarden af te troggelen en aanspraken op visumvrij reizen te claimen. Europa kijkt daarbij weg en neemt niet de eigen verantwoordelijk.

Na de ‘mislukte’ coup

Deze coup kwam Erdogan en de AK-Partij goed uit om de klaarliggende plannen versneld uit te voeren De Gülen-groepering wordt als schuldige aangewezen en iedereen van die groep wordt nu gedemoniseerd en uitgesloten van de Turkse samenleving. Of je het nu wel of niet eens bent met deze religieuze beweging, dit kan niet in een democratische samenleving. De mensenrechten zijn al geschonden en worden verder geweld aangedaan. Op basis van een klaarliggende lijst worden nu stelselmatig politiefunctionarissen, rechters, openbare aanklagers, directeuren van wetenschappelijke instituten en scholen, ambtenaren en docenten ontslagen of geschorst. Deze lijst loopt dus onderhand op tot boven de 60.000 mensen. Reisverzoeken moeten worden aangevraagd bij de (lokale) overheden, onderwijzers en wetenschappers mogen niet meer reizen. Het seculiere Turkije is nu echt verdwenen; moskeeën die gelovigen oproepen om naar de pleinen te gaan en steun te betuigen aan Erdogan en zijn AK-Partij, laten zien dat de scheiding van staat en kerk nu echt is verdwenen. Om vast te oefenen hoe een autoritair presidentieel systeem werk heeft Turkije de noodtoestand voor drie maanden uitgeroepen met als ultieme maatregel het opheffen van het Europese verdrag van de mensenrechten. Hiermee wordt het pad geëffend om de doodstraf in te voeren.

De Turks-Nederlandse parallelle samenleving

Een deel van de Turks-Nederlandse samenleving heeft zich direct geschaard achter Erdogan door naar de Turkse consulaten te gaan. De dag erop hebben ze met intimiderend Turks vlagvertoon op Nederlandse bodem gedemonstreerd en zijn ze aanmoedigend toegesproken door de politieke Turkse DENK-voormannen. Je kun je onderhand openlijk afvragen waar de loyaliteit ligt van deze gekozen Nederlandse parlementairs? Aansluitend daarop werden in Rotterdam Gülen-instellingen beschadigd door het ingooien van ruiten. Twee moskeeën, waaronder de Mevlana-moskee die valt onder Diyanet, het Turkse Geloofsministerie, en de Unie van Europese Turkse Democraten (AKP gelieerd) hebben geweigerd om deel te nemen aan het gesprek met de Burgermeester van Rotterdam over de Turkse problematiek in de stad. Deze groepen willen niet aan tafel zitten met vertegenwoordigers van de in hun ogen terroristische Gülen-beweging. Hiermee is de Turkse politiek geïmporteerd en kunnen we nu onderhand wel spreken van een Turkse parallelle samenleving in Nederland.

De Atheïstisch Seculiere Partij is van mening dat:

  • Turkije geen lid kan worden van de Europese Unie;
  • het NAVO-lidmaatschap van Turkije beëindigd moet worden;
  • er een einde moet komen aan de parallelle Turks-Nederlandse samenlevingsinvulling.

Is Turkije straks de ‘light’ of de ‘volmaakte’ versie van de Islamitische Staat?

22 juli 2016, Hans de Vries, voorzitter.

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.