Durf seculier te zijn in denken en doen

Een seculier antwoord op de aanslagen in Brussel
Hoe duiden seculiere humanisten de aanvallen in Brussel?

Tom Flynn van het Center for Inquiry’s doet hier een aanzet toe. Zijn antwoord inspirerende mij om deze tekst te schrijven. Het is goed om duidelijk te maken waar het seculiere gedachtegoed voor staat. Een seculiere humanist of atheïst gaat uit van de rechtvaardigheid, de rede, de menselijke waardigheid die niet gebonden is aan religieuze stellingen. Op korte termijn kunnen extremistische aanslagen niet worden voorkomen. Wel kunnen we op de langere termijn een ander perspectief bieden aan de samenleving die zich nu vastbijt in de religieuze verbetenheid van verschillende religies die veronderstellen dat zij wel de vredige boodschap hebben.  

Het eisen van respect voor een standpunt van een goddelijk wezen dat leeft in een bovennatuurlijke rijk, denken vanuit een illusie, is een wereldvreemd perspectief dat niet aansluit bij de werkelijkheid. Je zult moeten aansluiten bij de realiteit van de burger en respect hebben voor ieder mens. De extremistische aanslagen onder de vlag van de ‘Islamitische Staat’ zijn een aanval op de mensheid. Gezamenlijk staan voor de seculiere waarden betekent dat je voor de mens opkomt ongeacht iemands levensovertuiging.

De diversiteit van de samenleving kan niet worden vertegenwoordigd door de taal van religies die elkaars superioriteit impliciet bestrijden, waarbij religieuze gewelddadigheid niet ver weg is. Er dient geen parallelle wetgeving naast de bestaande wetgeving van het land te bestaan, geen sharia wetgeving worden erkend. Er dient verder geen erkenning te zijn van het onderscheid maken tussen sekse en geaardheid op basis van een geloof dat in strijd is met de vastgestelde wetgeving. De seculiere gelijkwaardigheid tussen mensen wordt ingevuld door de acceptatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uitgebracht door de Verenigde Naties.

Eis van de politieke besluitvorming dat deze uitgaat van het gelijkheidsprincipe. Het gaat om de rede, het rationeel denken en het logisch redeneren en argumenteren om samen op te treden tegen de geloofssegregatie. De wettelijke normen van de samenleving staan boven religieus culturele doctrines en tradities, welke laatste geen argument zijn voor erkenning van intolerantie.

De samenleving en de politici daarbinnen mogen zich niet onttrekken aan de maatschappelijke geopolitieke situatie. Een seculiere samenleving borgt de rechten en plichten van iedere burger op gelijke wijze. Deze gewenste samenleving kent een religieus neutrale staatsinvulling.

Geïnspireerd op de ‘Secular humanism and secularization’ blog van Tom Flynn, dd. 24 maart 2016;
http://www.centerforinquiry.net/blogs/entry/secular_humanism_and_secularization/  

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.