Veiligheid in Deventer

  • Veiligheid mag nooit ten koste gaan van privacy. 
  • Parallelle samenlevingsvormen worden niet getolereerd. 
  • Overheidsmedewerkers zoals politie, brandweer en boa’s dragen geen religieuze symbolen bij het uitoefen van hun werk. 
  • Consumentenvuurwerk moet worden beteugeld.
  • Sekswerk moet worden gereguleerd om mensenhandel te voorkomen.

Veiligheid is een van de meest universele belangen van een samenleving en dus voor de ASP onmisbaar. We willen inzetten op handhaving, een veiligere inrichting van onze openbare ruimte en bescherming van de privacy van iedereen. De ASP wil daarnaast ook aandacht voor de wortels van veiligheidsproblematiek, zoals gebrekkige zorg en aandacht voor mensen die in de criminaliteit dreigen te belanden, en het bestrijden van elke vorm van radicalisering. Ook denken we aan de veiligheid van specifieke bevolkingsgroepen zoals de LHBTI-gemeenschap. Goed onderwijs gericht op empathie in plaats van intolerante religieuze denkbeelden, en investeren in sociale activiteiten zijn daarbij essentieel.