Deventer groen

Klimaatwetenschappers hebben nog nooit zo hard met de noodklok geluid als nu. En daarom wordt in Brussel vaart gemaakt met de invoering van regelgeving die klimaatverandering zoveel mogelijk moet stoppen. Met die regelgeving krijgen de Deventenaren uiteindelijk ook te maken. De Atheïstisch Seculiere Partij Deventer houdt graag zelf de controle.

Ook Nederland neemt stappen, maar over de richting zijn de Haagse politici het nog niet geheel eens. Diverse landelijke partijen lijken nu om: terwijl Duitsland en België stappen zetten om van kernenergie af te gaan, gaan er hier steeds meer stemmen op om deze energievorm aan ons net toe te voegen. De ASP vindt dit niet verstandig: diverse investeerders en banken hebben al aangegeven dat ze deze energievorm niet als schone energie zien. Het zal daarom lastig zijn om een commerciële partij te vinden die in Nederland een centrale zal willen bouwen. Om over de opslag van het kernafval nog maar te zwijgen. Voor het bouwen van een kerncentrale is dus overheidsgeld nodig. Veel overheidsgeld. Waarna de burger ook nog eens mag betalen voor de energie die geleverd wordt. Dit kan anders, dit moet anders. De ASP wil de volgende generaties niet opzadelen met een probleem dat we hadden kunnen oplossen, maar waarbij we kozen voor de makkelijke weg.

Lokale initiatieven, zoals gemeentelijke energie coöperaties, kunnen veel beter worden ingepast in de leefomgeving van degenen die daadwerkelijk in die buurt wonen, werken en leven. De ASP wacht liever niet af tot het kabinet besluit om een kernenergiecentrale pal naast een van onze gemeentekernen te plaatsen. Wij zetten ons liever in voor oplossingen die écht voldoen aan de behoefte van de Deventenaren. De overheidssubsidies die nodig zijn voor kernenergie, kunnen beter worden aangewend voor echt schone energie. En de expertise over wat kan, wenselijk en haalbaar is, hoeven we niet ver te zoeken. Bezwaren kunnen beter worden besproken met buren, dan met ambtenaren in Den Haag.

Ook lokale, milieuvriendelijke voedselproductie en burgerinitiatieven voor bijvoorbeeld een stukje braakliggende grond, mogen niet stuiten op bureaucratische bezwaren van de overheid. Dit zijn zaken die juist aangemoedigd en gestimuleerd moeten worden. Want zo creëren we niet alleen noaberschap, maar ook eigenaarschap. En geven we ons Deventer mooier door aan degenen die er na ons zullen wonen.

Tijd voor rationeel (energie)beleid: ASP