De Vrijdenkersmeeting Deventer gaat over overbevolking en milieutransitie.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 11 juli 2019 Jan van Weeren (Secretaris van de Stichting De Club van Tien Miljoen) spreken over:

Het gaat niet om de ecologische voetafdruk,
maar om het aantal voetjes

Bij de klimaatconferenties is bevolkingsgroei terloops genoemd als motor van CO2-uitstoot en temperatuurstijging, doch dit inzicht heeft niet tot een actieve bevolkingspolitiek geleid. Toch is het evident dat een drastische bevolkingskrimp pas echt zoden aan de dijk zet. Zolang dit niet gebeurt en steeds meer mensen naar meer welvaart streven, levert een energietransitie wat klimaatwinst betreft weinig op. Dat deze transitie hier toch wordt ondersteund, komt omdat ondernemend Nederland er wel brood in ziet en de huidige regering economische groei stimuleert om de burger tevreden te houden.

De vraag is echter of de middelen niet beter kunnen worden gestoken in maatregelen om de gevolgen van opwarming tegen te gaan, zoals zeespiegelstijging. Dit geeft Nederland meer tijd om ontwrichting door wateroverlast en verzilting op te vangen, hoewel het gevaar zeker niet denkbeeldig is dat het uiteindelijk een kwestie wordt van – letterlijk – dweilen met de kraan open.

Nog ernstiger is het totale inzakken van de huidige samenleving als de fossiele brandstoffen zijn uitgefaseerd of opgeraakt. Zowel de im- en export van goederen als de agrarische productiviteit en voedseldistributiesystemen komen dan ernstig in de knel.

Strikt genomen moeten we terug naar een wereldbevolking van 1 miljard en een Nederlandse bevolking van maximaal 2 miljoen mensen. Dat is de baseline, wat we erbij kunnen plussen, hangt af van een duurzaamheidstechnologie die er nog niet is.

Na de lezing is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen en over het onderwerp te discussiëren en je blik te verruimen.

Op de maandelijkse vrijdenkersmeeting heb je de kans om je kennis te vergroten op een prettige en ongedwongen manier. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten.

Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer | Iedere tweede donderdagavond van de maand | 20:00 uur |De Fermerie, Muggeplein 9, 7411 NW Deventer

Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
vrijdenkersmeeting.deventer@asp-politiek.nl

De start van het zevende seizoen van de Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer is op donderdagavond 12 september 2019.
Noteer ook al vast de andere donderdagen van het seizoen 2019-2020 in je agenda:
2019: 10 oktober, 14 november en 12 december.
2020: 9 januari, 13 februari, 12 maart, 9 aoril, 14 mei, 11 juni, 9 juli.

 

Please follow and like us: