De Turkse parallelle samenleving komt de school binnen

Maak een einde aan de Turkse parallelle samenleving

De politieke Turkse intimidatie gericht op de Gülen-groeperingen en de daarmee gepaard gaande uitsluitingspolitiek is geïmporteerd. Na het stichten van brandjes en het ingooien van ramen bij culturele verenigingen en het plaatsen van winkeliers op zwarte lijsten is nu het onderwijs aan de beurt. Verschillende scholen in onder andere Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Purmerend, Rotterdam en Zaandam hebben bij gemeentelijke overheden melding gemaakt van intimidaties en onverwachte uitschrijvingen.

De niet goed te keuren mislukte coup wordt door Erdogan en de AK-Partij aangegrepen om de schuld te leggen bij hun eerdere medestanders die nu de tegenstanders zijn. De Gülen-moslimgeloofsgroep krijgen de schuld in de schoenen geschoven. De zuiveringen zijn erop gericht om te komen tot een islamitische Turkse samenleving. Nu zijn er al rond de 100.000 mogelijke Gülen medestanders gearresteerd, geschorst en ontslagen. We hebben het hier dan over ambtenaren, rechters, advocaten, docenten, wetenschappers, journalisten en politieambtenaren die zijn uitgesloten van de Turkse samenleving. De zuivere soennitische islam van Erdogan en zijn AK-Partij wordt nu als het hoogste goed gezien. Nu wordt deze zuiveringspolitiek geïmporteerd naar de Turkse parallelle samenlevingen van België, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Het is schandalig dat de Erdogan en AKP-aanhangers nu na de zomervakantie dit zwart-wit, goed-kwaad gedrag overnemen en inbrengen in de Turks-Nederlandse parallelle samenleving. Dit bijltjesdaggedrag om ouders en kinderen te demoniseren is ontoelaatbaar. Of je het nu wel of niet eens bent met de politiek religieuze keuzes van Turkije, dit mag niet in een democratische samenleving en zeker niet in het onderwijs worden gebracht. De overheid kan in de Nederlandse gesegregeerde onderwijssituatie van bijzondere geloofsscholen geen directe sturende invloed uitoefenen om niet in conflict te komen met het ‘heilige’ principe van artikel 23 de ‘vrijheid van onderwijs’.

De intimiderende en demoniserende gedragingen moeten ontmaskerd en aangepakt worden door actief en direct burgerschapsvormende onderwijsactiviteiten door te voeren. Het huidige onderwijssysteem biedt de overheid daar geen instrumenten en middelen voor: de bal ligt namelijk bij de schoolbesturen, die het bevoegde gezag zijn. Daarnaast is gebleken dat burgerschapsscholing op vele scholen een ondergeschoven lesonderdeel is. In het onlangs uitgebrachte inspectierapport ‘De staat van het Onderwijs’ is geconstateerd dat de scholen maar minimaal voldoen aan de gestelde eisen. Vele scholen presteren onvoldoende op planmatigheid en de meeste scholen hebben zelfs geen leerdoelen geformuleerd. Toch zal er iets moeten gebeuren.

De Nederlandse rechtsstaat is een seculiere samenleving maar het onderwijs is voor 70% gesegregeerd naar bijzondere geloofsscholen van katholieke, christelijke, joodse, islamitische en antroposofische snit. Willen we daadwerkelijk de Turkse parallelle samenleving ontmantelen en het cultuurrelativisme uitbannen, dan zullen we moeten kiezen voor religieus neutraal onderwijs. Als de politiek haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk neemt, kiest deze voor uitsluitend openbaar onderwijs. Dat de segregatie van onder andere de Turkse parallelle samenleving kan tegengaat door onderwijs te bieden dat voor iedereen gelijk is zonder geloof dogmatische inrichting. De meest wenselijke vorm is het geven van onderwijs waarin de scheiding tussen onderwijs en geloof de grondslag is. Openbaar onderwijs is er voor iedereen, ongeacht iemands geloof en/of opvatting. Socialisatie dient gericht te zijn op de huidige Nederlandse maatschappelijke, sociale en culturele situatie. We hebben respect voor het individu, de vrije meningsuiting, expressie en satire, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, het homohuwelijk en ieders levensovertuiging. In een religieus neutrale onderwijsomgeving wordt geloofs- en groepssegregatie niet toegestaan.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: