De rechtbank erkent religieus opleggedrag.

Staat een religieus (islam) feest hoger aangeschreven dan het gewoon naar (openbare) school gaan.
Waarom zorgt de onderwijsinspectie, de lokale overheid via de leerplichtwet niet dat deze uitwassen worden tegengegaan?

De ouders houden hun twee kinderen (met goedkeuring van de hoofd van de school) op een reguliere schooldag van school om ze deel te kunnen laten nemen aan een religieus offerfeest. Achteraf worden de ouders geconfronteerd dat de kinderen niet op de schoolfoto staan.

Omdat de ouders hun eigen handelen niet kunnen uitleggen aan hun kinderen eisen ze en krijgen ze een schadevergoeding. Waarom zou de openbare Maria Montessorischool zich moeten aanpassen aan het religieus ingegeven gedrag van de ouders?

Het is ongewenst dat ouders op grond van religie bepalen wanneer een kind naar school gaat en dat ze eisen dat het onderwijsprogramma van een openbare school zich daarna moet aanpassen. Dit is religieus-islamitische opleggedrag.

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) is voorstander van religieus neutraal funderend onderwijs dat volledig openbaar en gratis is. Het onderwijs is wetenschappelijk geborgd en draagt bij aan de individuele ontplooiing en ontwikkeling van het kind gericht op de participatie in de samenleving.

Lees voor meer informatie:

Schadevergoeding voor kinderen die klassenfoto misten is aanvechtbaar

Onderwijs is godsvrij, seculier en wetenschappelijk geborgd!