De olijke atheïst; Floris van den Berg over de waan van religie

Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 14 juni 2018 gaat Floris van den Berg (filosoof dus atheïst) in op zijn laatste boek:

 De olijke atheïst

De basis voor Floris van den Berg is dat het atheïsme de uitkomst is van een wetenschappelijk onderzoek naar wat er in de werkelijkheid is. Tot nu is er geen enkel overtuigend bewijs geleverd voor het bestaan van God of welke bovennatuurlijke entiteit dan ook. Het is zoals filosoof Bertrand Russell zei: “Waarom zou ik zeggen dat er geen vliegende theepotten bestaan in het heelal als niemand ooit hun bestaan geclaimd heeft?”
Een van zijn olijke atheïsmepunt is de jaartelling. Waarom hanteren we de ‘christelijke’ jaartelling? De BBC heeft deze telling ontdaan van het christelijke geloofstintje door te spreken over ‘het begin van de jaartelling’. Het is best lastig om bij het echte nulpunt de ‘Big Bang’ te beginnen. Maar laten we dan iets universeels nemen als nulpunt ‘De universele verklaring van de rechten van de mens’ (UVRM) Met 1948 leven we nu in het jaar 70.

In zijn nieuwe boek ‘De olijke atheïst’ trekt de filosoof Floris van den Berg gewapend met kritisch denkvermogen en humor, in de aanval tegen elke vorm van geloof. Volgens Floris is religie is een mentale en sociale afwijking die de mensheid teistert. Zo vindt hij dat gelovige mensen en hun opvattingen schade berokkenen aan anderen. Zoals de intolerantie tegen homoseksualiteit, tegen afvalligen, tegen vrouwen, de besnijdenis van kinderen en zo kan hij nog wel even doorgaan.
Ook vindt hij dat je geen respect moet hebben voor religie. Als mensen respect vragen voor hun geloof, zeggen ze eigenlijk: Tot hier en niet verder, ofwel religie mag niet worden bekritiseerd. Religie met al zijn taboes, ook seksuele is als een muffe deken over de mensheid. Als je die wegtrekt, kan het allemaal heel vrolijk worden.

Wil je meer olijke atheïsmepunten aangereikt krijgen schuif dan gezellig aan en discussieer mee bij de Tafel van de Rede op donderdagavond 14 juni 2018 om acht uur in de Fermerie te Deventer.

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 14 juni 2018 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede is
elke tweede donderdagavond van de maand

De laatste Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer van dit seizoen is 12 juli en zal gaan over het Laïcisme.

Please follow and like us: