De monarchie is in strijd met de rechten van de mens.

Alle inwoners van Nederland worden op basis van geboorte structureel benadeeld.  

In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte.

Deze structurele benadeling is niet meer van deze tijd. De belangrijkste overweging van de Atheïstisch Seculiere Partij om de bevoorrechte positie van het koningshuis uit de grondwet te verwijderen en voor een zuivere republiek te kiezen is het verhogen van het democratisch gehalte van de maatschappij. De huidige monarchistische situatie kan niet anders gezien worden dan een structurele schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en dient daarom te worden afgeschaft.

%d bloggers liken dit: