De mens doet ertoe

Het antwoord op de Salafisme discussie

Een stap vooruit biedt de oplossing in de discussie over het wel of niet verbieden van het salafistische gedachtegoed. De verworvenheden van het leven in vrijheid in een seculier land moet het perspectief zijn. De vooruitgang is het uitdragen van de daadwerkelijke scheiding tussen staat en kerk. Door te pleiten voor het verbieden van bepaalde orthodoxe stromingen en dat als overheid uit te vaardigen, krijgen andere stromingen en geloofsrichtingen privileges. Dat is een stap terug en zal contraproductief werken.

De diversiteit aan identiteiten waaronder geloofsopvattingen, geeft het individu geen recht om zich te onttrekken aan de rechten en de plichten van de samenleving. Bijvoorbeeld door het accepteren van jongensbesnijdenis als geloofstraditie terwijl dat een integriteitsinbreuk is die in strijd is met de rechten van het kind is niet acceptabel. Het toestaan van ritueel slachten is in strijd met het dierenwelzijnsprincipe. Dergelijk door cultuurrelativisme ingegeven tolerantie, onderstreept de superioriteitsopvattingen van geloofsinstituties die zich daarmee boven de geldende wetten menen te wanen. Tradities zijn geen argument om je aan de samenleving te onttrekken.

Het tegengeluid, de stap vooruit moet juist zijn om geen tolerantie toe te staan aan de intolerantie. De door de geloofsgroepen opgeëiste religieuze opvattingen over kledingvoorschriften voor vrouwen en mannen, kind-huwelijken, gearrangeerde huwelijken, sekse-scheidingen en andere tradities, passen niet in de seculiere samenleving. Dit betekent dat er geen opleggedrag van welke religie dan ook wordt geaccepteerd.

In een seculiere samenleving, zoals de West-Europese samenleving inclusief de Nederlandse samenleving, past geen geloofssegregatie en/of opeisbare geloofsprivileges. Dit is de prijs van de vooruitgang die immigranten/vluchtelingen zullen moeten opbrengen om als onafhankelijk denkende en zelfstandig handelende mensen deel te nemen aan de religieus neutrale samenleving.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij

 

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: