De intolerantie van religies

Je hebt in basis respect voor de uniciteit van het individu, de mens. Je hoeft géén respect te hebben voor geloofsinstituties of andere ideologieën die met hun opleggedrag je individuele vrije meningsuiting en expressie aan banden leggen.  

Godslastering mag niet als opleggedrag worden ingezet om de vrije expressie te onderdrukken. Een ieder dus ook een schrijver heeft het recht om geloofsinstituties en ideologieën te bekritiseren. Religiekritiek valt onder vrije meningsuiting en dat is een grondrecht.

Please follow and like us: