De goden het leger uit.

geweerbid

De goden het leger uit.

‘Schop de goden het leger uit’ (NRC 15 oktober) schreef Christiaan Weijts. Soldaten dienen niet te zweren bij Allah of welke god dan ook. De aanleiding voor deze briljante column was het zweren bij Allah. Maar is het niet merkwaardig dat ook leden van kabinet en parlement trouw zweren bij god? Hoe kunnen we iemand vertrouwen die zweert bij een sprookjesfiguur?

Talloze filosofen en andere wetenschappers hebben inmiddels aangetoond dat er geen enkele evidentie is voor het bestaan van een buiten- of bovennatuurlijk wezen. Geloof in goden is hardnekkig bij de gratie van vele nog onopgeloste vragen. Verwondering over het mysterie en de complexiteit van de natuur zijn nog steeds goed voor het voortbestaan van religies. Veel gelovigen doen toch barmhartige dingen, merken verdedigers van religie dan op. Natuurlijk, maar er is geen geloof nodig om een sociaal-voelend mens te zijn.

Martin Luther King en de meeste andere gelovigen zijn gewoonweg goede mensen. Martin Luther King is zelfs een beter mens dan Jezus, die slavernij een geaccepteerd verschijnsel vond. Het geloof, ook bij sociaal betrokken gelovigen, is bijkomstig. Is juist religie niet de allergrootste splijtzwam tussen mensen?

Zijn de verschillen in religie niet een belangrijke oorzaak in de actuele oorlogen in het Midden-Oosten? Is de ideologie van de PVV eigenlijk niet een bewijs van de superieure arrogantie van de zogenaamde joods-christelijke cultuur?

Kortom, is de column van Christiaan Weijts niet een terecht pleidooi voor het bevorderen van het seculiere denken?

Anton Mullink, Haarlem.

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.