Blasfemiewetgeving beknot de vrijheid van het individu!

HumanRights-over-HumanBeliefs

Blasfemiewetgeving beknot de vrijheid van het individu!

Op grond van blasfemiewetten worden in verschillende landen personen die ervoor uitkomen dat zij ‘godsvrij’ denken, handelen en spreken bestraft. Hier moeten een einde aankomen!

Teken de petitie: Schaf de blasfemiewetgeving af!
Sign the petition: Abolish Blasphemy Laws

Een staat met een blasfemiewetgeving (godslastering) legt elk individu op hetzelfde te geloven en te denken. Het is verboden op straffe van “…opsluiting…psychiatrisch institutionalisering… marteling…brainwashing…doodstraf “ om vrij te leven in een maatschappij waar één heersende geloofsregime geldt. Het door de overheid gesanctioneerde geloofsopleggedrag zorg voor een indoctrinatie van de burgers. Andersgelovigen, afvalligen, niet-gelovigen, humanisten, vrijdenkers, atheïsten moeten in dergelijke landen vaak vrezen voor hun leven. We hebben het hier dan over landen als Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Jemen. Hieraan heeft het Soennitische Jihadistische Kalifaat van ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) zich onlangs bij aangesloten.

Een verbod op godslastering (blasfemie) uitgevaardigd door een regering ter bevoorrechting van één heersende godsdienst zorgt voor een theocratische samenleving waarin de Universele Rechten van de Mens niet ten volle kunnen worden gewaarborgd. Als Atheïstisch Seculiere Partij gaan we uit van het gelijkheidsprincipe en verzetten we ons tegen elke vorm van blasfemiewetgeving. Wij roepen op iedereen de petitie “Abolisch Blasphemy Laws” te tekenen om wereldwijd te streven voor de afschaffing van het verbod op godslastering in de wetgeving.

TEKEN DE PETITIE

Plaats een reactie

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.