Bidden is niet de oplossing – Do not pray

Bidden levert geen oplossing.

Bidden is spirituele zelfbevrediging en heeft niks te maken met het daadwerkelijk oplossen van de problemen waar we als samenleving voor staan.

In plaats van te bidden moeten we opstaan tegen elke religieus geweld om de humaniteit van de samenleving te verdedigen. De oplossing is niet aanwezig in religie van welke richting dan ook. De oplossing zullen we als samenleving, als mensen moeten aandragen. Niet wegkijken en je beroepen op je eigen goedheid, niet wegduiken in irrationaliteit van het geloof, maar bewust rationeel kiezen voor de humaniteit van ieder mens in een open samenleving en doorgaan met het leven.

%d bloggers liken dit: