Verplicht vrijwilligerswerk als gunst voor een uitkering

Waar kun je in Nederland nog op rekenen als je afhankelijk bent van zorg als gehandicapte en/of ondersteuning als werkloze. Veel zorg- en welzijnsmaatregelen worden de komende jaren overgedragen aan de gemeenten. De vraag is of de gemeentes dit kunnen waarmaken of zijn de burgers overgeleverd aan de willekeur van de plaatselijke bestuurders. De eerste afgrijselijke willekeurige beproevingen waar burgers aan overgeleverd zijn al zichtbaar.

stop verplicht vrijwilligerswerk

Meer lezen

De mazelenepidemie woedt voort in de ‘Biblebelt’

De biblebelt in Nederland

De mazelenepidemie heeft zijn eerste dodelijke slachtoffer geëist in Tholen. Een 17 jarig meisje is bezweken aan een bijkomende complicatie. De jonge vrouw overlijdt om dat het volgens de geloofsleer dit godswil zou zijn. Kun je een jong, nog onvolwassen individu door toedoen van het geloof ernstig ziek laten worden en zelfs laten sterven.

De stand van de mazelenepidemie is nu 2016 geregistreerde gevallen in voornamelijk de ‘Biblebelt’ gebieden. In de afgelopen weken zijn er weer meer dan honderd nieuwe gevallen gemeld. Ook stelt het RIVM dat de epidemie voorlopig nog niet is uitgewoed. De kans op nieuwe gevallen met eventuele bijkomende complicaties blijft aanwezig.

Meer lezen

Het tegenwoordige alziend oog

AlZiendOog

Het tegenwoordige alziend oog

Denkend aan Manning, Snowden en Assange zien we dat de overheden, als voorbeeld hier de Verenigde Staten van Amerika (USA), het alziend oog van de veiligheidsdiensten hoog houden.

  • Wat kunnen we als burger hiertegen nog in brengen?
  • Zijn we overgeleverd aan de BigBrother-theorieën?

Het alziende oog van God was eeuwenlang nodig om de machthebbers, de staat met de kerk als kompaan de onderdanen onmondig te kunnen houden. De koppeling van staat en kerk was essentieel voor de machthebbers om de bevolking in het gareel te houden. De gezel van godsmacht was verbonden met de staatsmacht. Het individu mocht niet onafhankelijk denken en zelfstandig handelen. Een reden waarom wij als Atheïstisch Seculiere Partij de volledige scheiding tussen overheid en religie willen nastreven.

We moeten als Atheïstisch Seculiere Partij onze ogen ook niet sluiten voor de BigBrother-theorieën die steeds verder doordruppelen in het overheidsbeleid van Binnenlandse zaken, Justitie en Veiligheid. Namelijk de nationale veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht en ongecontroleerd toegang tot de gegevens van de gewone burger. Nederlands is één van de landen waar de meeste telefoontaps worden uitgevoerd. Waarom direct wijzen naar de USA met PRISM, laten we ook eens kijken naar het Nederlandse beleid. Laten we niet vergeten dat in het kader van Europa alle e-mail en mobiele telefonie gesprekken in opdracht van de EU moeten worden opgeslagen door de providers om beschikbaar te kunnen zijn voor de veiligheidsdiensten.

Het alziend oog is onderhand door de veiligheidsdiensten nationaal en internationaal zo ver geperfectioneerd dat de grens van de individuele privacy eigenlijk niet meer bestaat. Als je er al wat tegen inbrengt wordt gesteld, dat het toch niet erg is, want wat heb je dan te verbergen. Hiermee kunnen de burgers van een land in het gareel gehouden worden. Alle onafhankelijke denkende en zelfstandig handelende individuen vallen op deze wijze gemakkelijk te traceren.

Als Atheïstisch Seculiere Partij vinden we dat deze privacy overschrijdende overheidsbemoeienis moet stoppen en strakker aan banden moet worden gelegd.

Hans de Vries, Voorzitter
2 augustus 2013

Oprekken van artikel 23 – voor wie is dat bedoeld?

ReligieRubrix

Oprekken van artikel 23 – voor wie is dat bedoeld?

Na zowat 100 jaar wordt de inhoud van het grondwetsartikel 23 afgestoft en opgerekt.
Wat de onderwijsraad voorstelt is het verruimen van de richtingsmogelijkheden voor het stichten van scholen. Zo wordt de nieuwe wet “in het huidige maatschappelijk perspectief geplaatst” maar blijft de essentie gehandhaafd.

Het stichten van bijzondere scholen wordt door de overheid bekostigd.
Ouders kunnen hierdoor hun kinderen het eigen eenzijdige onwetenschappelijke wereldbeeld gaan onderwijzen. Richtingen als New Age zwevers, creationisten of Scientology clubs worden nu ook opgeroepen om op basis van hun levensbeschouwing een school op richten.

Meer lezen

Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Vrijheid-van-Onderwijs
Vrijheid van onderwijs en de godsdienstige invulling daarvan

Laat ik beginnen met het ultieme Nederlandse principe “vrijheid van onderwijs“, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Ik heb wel eens aan buitenlandse vrienden gevraagd, waar men dan aan denkt. Meestal krijg je dan een opsomming van waardevrije en onafhankelijk ingevulde uitspraken. Men denkt dan aan het volgende: Iedereen kan onafhankelijk onderwijs volgen, waarin de gemeenschappelijke culturele waarden van de samenleving worden overgedragen. Daarbij gaat men uit van het principe, dat dit onderwijs voor iedereen gelijk is en dat het onderwijs er is voor kinderen, jongeren en volwassenen. En dat de lerende met de te verworven kennis alle mogelijkheid krijgt om zich in de maatschappij als persoon te kunnen ontplooien, zich te ontwikkelen en te participeren.

Meer lezen