Atheïstische stellingen

Maandelijks op de tweede donderdagavond wordt er in Deventer de vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede georganiseerd door de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) samen met De Vrije Gedachte. Op de Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede van 9 november 2017 gaan we verder met het project van Geert Hoogeveen (secretaris van de ASP) om de 95 reformatorische stellingen van Luther te vervangen door:

Atheïstische stellingen 
Heb je zelf stellingen neem ze dan mee!

Kunnen we humanistisch-atheïstisch seculiere wensen vormgeven door het opstellen van een lijst van 95 atheïstisch seculiere stellingen?

Op 31 oktober 1517, 500 jaar geleden, heeft de Duitse theoloog en protestant Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg nagelde. Hiermee startte hij de reformatie door de protestants-christelijke afkeer van het aflaatsysteem en de verafgoding van de vele heiligen In de rooms-katholieken. De afkeer van de roomse onheilige gebruiken werd hartgrondig gedeeld door de Zwitserse protestantse kerkhervormer Johannes Calvijn die zich enkele jaren later in 1533 afscheidde van de katholieke kerk. Naar men zegt hebben de stellingen en de reformatie veel invloed gehad op West-Europa.
Wat doen we nu met de reformatie in een seculiere samenleving?
Wordt het niet tijd om te kijken hoe anno 2017 vrijdenkers, ongelovigen, godsvrije mensen en atheïsten een samenleving ingericht zouden willen zien zonder godsdienst.
Kunnen we humanistisch-atheïstisch seculiere wensen vormgeven door het opstellen van een lijst van 95 atheïstisch seculiere stellingen?
Je krijgt op de vrijdenkersmeeting een aanzet om tot zo’n lijst te komen. De bedoeling van de avond is om samen met elkaar de voorgestelde stellingen te bediscussiëren en te komen tot een lijst van atheïstische stellingen door die gezamenlijk op te stellen. Kom naar Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede op donderdagavond 9 november om acht uur in de Fermerie te Deventer, maar vergeet niet je eigen stellingen mee te nemen.

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen (uit Oost-Nederland) ontmoeten elkaar elke tweede donderdagavond van de maand onder het genot van een drankje in De Fermerie te Deventer om te discussiëren over actuele onderwerpen.
We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Vrijdenkersborrel Deventer.

Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede Deventer | Donderdagavond 9 november 2017 | 20:00 uur
De Fermerie – Muggeplein 9 – 7411 NW Deventer
Geef je op door een e-mailtje te sturen naar:
deventer@devrijegedachte.nl of deventer@asp-politiek.nl

De volgende Vrijdenkersborrel/Tafel van de Rede is op 14 december 2017.