Atheïstisch Seculiere Kieswijzer 2021

De Atheïstisch Seculiere Kieswijzer is een scan om met rede te kiezen.

Aangezien wij als ASP niet meedoen aan de landelijke verkiezingen van 17 maart hebben we wel gemengd om de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen te scannen op onze  primaire uitgangspunten. Van de 37 deelnemende politieke partijen konden 21 verkiezingsprogramma’s volledig worden gescand op de door ons gekozen dimensies en focuspunten.

We zijn uitgegaan van onze drie primaire uitgangspunten:

  • de scheiding van staat en kerk,
  • de keuze voor uitsluitend seculier rationeel openbaar onderwijs en
  • één wet die geldt voor iedereen gelijk

De primaire uitgangspunten zijn in zes primaire focuspunten uitgewerkt. De focuspunten zijn geclusterd op twee dimensie; seculier en zelfbeschikkingsrecht.

De drie seculiere focuspunten zijn a) de plaats van religie in de samenleving ofwel de scheiding van staat de kerk; b) de openbare dan wel de seculiere voorzieningen en aspecten en c) het openbaar onderwijs en hoe men staat ten opzicht van artikel 23 ‘onderwijsvrijheid’.

De drie zelfbeschikkingsrecht focuspunten zijn d) het gelijkheidsprincipe en de grondwet, e) het individuele zelfbeschikkingsrecht en f) de vrijheid van meningsuiting en expressie.

De twee dimensie zijn afgezet in een grafische weergave van de twee assen; verticaal Seculier versus Theocratisch en horizontaal Zelfbeschikkingsrecht versus Identiteits-groepsgerichtheid.

De overall resultaten zijn:
Op de seculiere dimensie scoren Splinter, Piratenpartij, SP, PvdA en de VVD 10 punten of hoger. Daartegenover staat de theocratisch samenlevingsinvulling van aan de ene kant de islamitische partijen Partij van de Eenheid en NIDA gesteund door DENK en aan de christelijke kant de Jezus Leeft, SGP gesteund door de ChristenUnie. BIJ1 steunt beide theocratische samenlevingsinvullingen door het adagium van ‘zelfbeschikkingsrecht voor religieuze uitingen’ te omarmen.
Uitgaande van het zelfbeschikkingsrecht dimensie scoren Splinter, Piratenpartij, SP, D66, Volt, PvdA en VVD hoog. Daartegen over staan weer dezelfde theocratisch ingestelde partijen.

De Atheïstisch Seculiere Kieswijzer kun je hier downloaden.

Dimensie: Seculier

De mate waarin de deelnemende politieke partijen streven naar een seculiere samenlevingsinvulling waarin geen privileges of uitzonderingen gelden voor religies en andere dogmatische ideologieën, ofwel de uitspraken geformuleerd in de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen worden geplaatst op een schaal van theocratisch versus seculier.  

De maximale score voor seculier is 15. De helft van 15 is 7½. Door daar de grens te trekken zien we dat 11 van de politieke partijen zich aansluiten bij het theocratische gedachtegoed. De Partij van de Eenheid (PvdE), NIDA, Staatskundige Gereformeerde Partij (SGP) en Jezus Leeft zijn voor een uitgesproken theocratische invulling van de samenleving op basis van hun orthodoxe geloofsovertuiging. NIDA en de PvdE troeven elkaar af om de beste moslimpartij te zijn, terwijl Jezus Leeft er nog een tandje bij zet om de SGP te overtreffen.

Dimensie: Zelfbeschikkingsrecht

Als we kijken naar de seculiere positie van de politieke partijen dan zien we dat de nieuwe partij Splinter zich uitdrukkelijk voor een seculiere invulling van de samenleving uitspreekt. Daarna komen de Piratenpartij en de SP, gevolgd door de PvdA en de VVD. 

De zelfbeschikkingsrecht-dimensie wordt afgezet tegen over de identiteitsgroepsgerichtheid, ofwel de plaats van het individu in de samenleving volgens de verkiezingsprogramma’s.

Op de zelfbeschikkingsschaal scoren de politieke partijen als volgt:

De helft van 15 is 7½. Daar leggen we de grens. We zien dan dat zes politieke partijen uitgaan van de identiteits-groepsgerichtheid, dat zijn voornamelijk de orthodoxe geloofspartijen zoals Jezus Leeft, Partij van de Eenheid (PvdE) SGP, NIDA, DENK en de ChristenUnie (CU).

Negen van de 37 partijen, te weten: de Libertaire Partij (LP), VVD, Volt, PvdA, FVD SP, D66, Piratenpartij (PP) en Splinter scoren boven de 10. Je zou kunnen zeggen dat deze partijen het zelfbeschikkingsrecht omarmen.  

Het is duidelijk dat Splinter hoog scoort op beide dimensies, we sluiten af met een leuze van hun:

“Geen enkel idee, religieus of profaan, is in het vrije Nederland boven kritiek verheven.”        

Je kunt de volledig scan van de Atheïstisch Seculiere Kieswijzer hier downloaden.


Please follow and like us: