ASP Deventer Verkiezingsprogramma GR2022

De ASP probeert via democratische weg in Deventer enerzijds te waken over de zaken die al goed gaan en anderzijds bezwaar te maken tegen zaken die dat seculiere principe schenden. Dit primaire uitgangspunt  hanteren we daar waar de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Daarnaast ligt de nadruk in dit  partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen wat meer op onze kernwaarden en hoe die van belang zijn voor lokale kwesties.

Vanuit onze atheïstisch-humanistische grondslag komen we bij onze partij tot de volgende tien kernwaarden:

  • Secularisme
  • Gelijkwaardigheid
  • Rationaliteit
  • Neutraliteit
  • Solidariteit
  • Zelfbeschikkingsrecht
  • Rechtvaardigheid
  • Gemeenschappelijkheid
  • Wetenschappelijkheid
  • Burgerschap

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2022-2026 (PDF).