Aanmelden Virtuele Vrijdenkers Meeting

Elke derde dinsdagavond van de maand houden we de Virtuele Vrijdenkers Meeting (VVM) 

Op dinsdagavond 17 mei om 20:00 uur is de Virtuele Vrijdenkers Meeting in de Fermerie, Muggeplein 9 te Deventer. Naast dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen houden we de online zoom-verbinding in stand.
We gaan het hebben over:
We sluiten aan bij de huidige actualiteit in het vinden van betrouwbare informatie in oorlogstijd aan beide zijden van het front. 
Persvrijheid in oorlogstijd

GEEF JE OP EN MAAK JE KEUZE 

Op de dag voorafgaand aan de Virtuele Vrijdenkers Meeting ontvang je in je e-mailbox de uitnodiging voor deelname.
Als je ‘Nee’ hebt ingevuld bij de vraag over ‘op de hoogte houden’ zullen we jouw gegevens na het einde van de Virtuele Vrijdenkers Meeting verwijderen uit onze systemen.

Als je wilt kun al je donatie overmaken op onze SNS Bankrekeningnummer:

IBAN nummer: NL59 SNSB 0787 8055 48 
t.n.v. Atheïstische Seculiere Partij te Deventer
Vul bij de omschrijving je [naam] en de [datum] van de Virtuele Vrijdenkers Meeting in.