95 atheïstische stellingen

De Atheïstisch Seculiere Partij organiseert samen met De Vrije Gedachte elke derde woensdagavond van de maand de Vrijdenkersborrel in Amsterdam mede voor steden en plaatsen uit de regio in het Dovenontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade 89 in Amsterdam.

De komende bijeenkomst op woensdag 18 oktober zal gewijd zijn aan een variant van de 95 stellingen van Luther namelijk:

95 atheïstische stellingen
Neem je eigen stellingen mee.
Aanvang 20:00 uur

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat door Luther naar men zegt zijn 95 stellingen op de kerkdeur van de kerk in Wittenberg nagelde. Naar men zegt heeft dit erg veel invloed gehad in West Europa. Interessanter is het om te kijken hoe anno 2017 vrijdenkers en atheïsten een samenleving ingericht zouden willen zien zonder enige bevoordeling van godsdienst. Kunnen we onze eigen wensen vormgeven door het opstellen van een lijst van 95 atheïstische (of beter gezegd seculiere) stellingen?

U krijgt op de bijeenkomst een aanzet tot zo’n lijst uitgereikt. De bedoeling is om deze te bediscussiëren en door de deelnemers te laten aanvullen. Dus vooral: NEEM JE EIGEN STELLINGEN MEE.
Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de Vrijdenkersborrel. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:30 uur de discussie afronden.

Als je wilt komen geef je dan op door een e-mailtje te sturen naar:
amsterdam@asp-politiek.nl

Vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan het maandelijks discussiefeestje. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de Vrijdenkersborrel om vragen te stellen aan de inleider en mee te discussiëren over het onderwerp. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. De drankjes zijn voor eigen rekening. Verschillende vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen zijn van harte welkom om maandelijks met elkaar te discussiëren.

Please follow and like us: