22 augustus 2020 de internationale apostasie dag – Apostasy Day

Vrij van Geloof zijn is een individuele keuze.

Geloofsafval, Apostasie, is het recht om vrij te zijn van godswaan en van een door religie (welke dan ook) al of niet onder dwang opgelegd gedrag en/of normstelling.

Een fysieke dan wel een psychische doodverklaring (uitsluiting) is een van de gruwelijkste geloofsexpressie met vele traumatische persoonlijke gevolgen.

Teken de verklaring/petitie ter erkenning van het recht om godsvrij te kunnen zijn.

De Verenigde Naties hebben 22 augustus gekozen als Internationale Dag ter herdenking van slachtoffers van geweld vanwege religie of geloofsovertuiging.

Internationale Apostasie Dag:
* Herdenk de slachtoffers van wetten tegen godslastering/blasfemie
* stop criminalisering en maak een einde aan de doodstraf op geloofsafval en maak een einde op  geloof ingegeven wetgeving zoals de Sharia
* maak een einde aan uitsluiting, bedreiging en doodsverklaringen van geloofsafvalligheid
* bekrachtig de vrijheid van gedachten, van geweten en van levensovertuiging, en van de vrijheid van meningsuiting en expressie in overeenstemming met door de Verenigde Naties vastgestelde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 18 & 19).

Vrij te zijn en te kunnen leven van elke vorm van dogma is een mensenrecht.