Uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs

Scheiding van staat en religie is ook scheiding van onderwijs en geloof.

Aangewakkerd door het weghalen van een kleine 600 kinderen uit de vermeende Gülen-scholen, is de discussie over het ‘heilige’ principe van de ‘vrijheid van onderwijs’ weer springlevend.

De Atheïstisch Seculiere Partij kiest al vanaf haar oprichting principieel voor het invoeren van uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs. Al het onderwijs is openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het onderwijs is altijd wetenschappelijk geborgd en wordt altijd pedagogisch-didactisch kwalitatief gefundeerd uitgevoerd.

Het openbaar onderwijs gaat uit van het gelijkheidsprincipe, de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en bij draagt aan brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Uitsluitend religieus neutraal openbaar onderwijs legt een stevige basis van taal-, reken- en sociale vaardigheden, geografie, biologie en wetenschap. Burgerschapsvorming moet een essentieel onderdeel van het onderwijsprogramma en dient uit te gaat van het maatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek. Het is overduidelijk dat dit het beste kan plaatsvinden in een onderwijsomgeving die gericht is op sociale integratie en maatschappelijke socialisatie, die ingaat op de globalisering en inzicht te geven in alle culturen.

Read more

Durf seculier te zijn in denken en doen

Een seculier antwoord op de aanslagen in Brussel
Hoe duiden seculiere humanisten de aanvallen in Brussel?

Tom Flynn van het Center for Inquiry’s doet hier een aanzet toe. Zijn antwoord inspirerende mij om deze tekst te schrijven. Het is goed om duidelijk te maken waar het seculiere gedachtegoed voor staat. Een seculiere humanist of atheïst gaat uit van de rechtvaardigheid, de rede, de menselijke waardigheid die niet gebonden is aan religieuze stellingen. Op korte termijn kunnen extremistische aanslagen niet worden voorkomen. Wel kunnen we op de langere termijn een ander perspectief bieden aan de samenleving die zich nu vastbijt in de religieuze verbetenheid van verschillende religies die veronderstellen dat zij wel de vredige boodschap hebben.  

Read more

Openbaar onderwijs voor integratie

PotlodenAtoom03-500

Openbaar onderwijs voor integratie

Het onderwijs in ons land zal als een van de eerste hoekstenen in onze samenleving te maken krijgen met de integratie van de vluchtelingen. Via het onderwijs zal de maatschappelijke socialisatie moeten plaatsvinden. Optimale integratie kan het best verlopen volgens de route van het openbaar onderwijs: alleen openbaar onderwijs kan de seculiere samenleving representeren.

Read more

Debat is God Openbaar of Privé?

 Debat is God Openbaar of Privé?

Freedom-Equality-Secularism

Over kerk en staat, religie en politiek

Debat op dinsdag 28 oktober 2014, aanvang 20.00 uur, Zaal 2, in debatcentrum DwarsDiep te Groningen (Hereplein 73).
Debaters zijn de humanist Paul Cliteur (Universiteit Leiden), atheïst Floris van den Berg (Universiteit Utrecht), dominee Karin van den Broeke (Protestantse Kerk Nederland) en de Groningse bisschop mgr. De Korte. Agnost Hans Harbers leidt het gesprek met de debaters en de zaal.

Religie is een individuele zaak en is niet meer dan overtuiging of mening!

Read more

Het tegenwoordige alziend oog

AlZiendOog

Het tegenwoordige alziend oog

Denkend aan Manning, Snowden en Assange zien we dat de overheden, als voorbeeld hier de Verenigde Staten van Amerika (USA), het alziend oog van de veiligheidsdiensten hoog houden.

  • Wat kunnen we als burger hiertegen nog in brengen?
  • Zijn we overgeleverd aan de BigBrother-theorieën?

Het alziende oog van God was eeuwenlang nodig om de machthebbers, de staat met de kerk als kompaan de onderdanen onmondig te kunnen houden. De koppeling van staat en kerk was essentieel voor de machthebbers om de bevolking in het gareel te houden. De gezel van godsmacht was verbonden met de staatsmacht. Het individu mocht niet onafhankelijk denken en zelfstandig handelen. Een reden waarom wij als Atheïstisch Seculiere Partij de volledige scheiding tussen overheid en religie willen nastreven.

We moeten als Atheïstisch Seculiere Partij onze ogen ook niet sluiten voor de BigBrother-theorieën die steeds verder doordruppelen in het overheidsbeleid van Binnenlandse zaken, Justitie en Veiligheid. Namelijk de nationale veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht en ongecontroleerd toegang tot de gegevens van de gewone burger. Nederlands is één van de landen waar de meeste telefoontaps worden uitgevoerd. Waarom direct wijzen naar de USA met PRISM, laten we ook eens kijken naar het Nederlandse beleid. Laten we niet vergeten dat in het kader van Europa alle e-mail en mobiele telefonie gesprekken in opdracht van de EU moeten worden opgeslagen door de providers om beschikbaar te kunnen zijn voor de veiligheidsdiensten.

Het alziend oog is onderhand door de veiligheidsdiensten nationaal en internationaal zo ver geperfectioneerd dat de grens van de individuele privacy eigenlijk niet meer bestaat. Als je er al wat tegen inbrengt wordt gesteld, dat het toch niet erg is, want wat heb je dan te verbergen. Hiermee kunnen de burgers van een land in het gareel gehouden worden. Alle onafhankelijke denkende en zelfstandig handelende individuen vallen op deze wijze gemakkelijk te traceren.

Als Atheïstisch Seculiere Partij vinden we dat deze privacy overschrijdende overheidsbemoeienis moet stoppen en strakker aan banden moet worden gelegd.

Hans de Vries, Voorzitter
2 augustus 2013

%d bloggers liken dit: