Participatieve politiek – Vrijdenkersborrel Amsterdam – 18 april 2018

De Atheïstisch Seculiere Partij organiseert samen met De Vrije Gedachte elke derde woensdagavond van de maand de Vrijdenkersborrel in Amsterdam mede voor steden en plaatsen uit de regio in het Dovenontmoetingscentrum aan de Stadhouderskade 89 in Amsterdam.
Op de Vrijdenkersborrel van 18 april 2018 presenteert Hans de Vries (partijvoorzitter ASP) een interview met libertair rechtswetenschapper Thom Holterman over het onderwerp:

Participatieve politiek

Lokaal gemeentelijk/stedelijk niveau biedt de mogelijkheid om vorm te geven aan meer participatieve politiek. Aan het einde van de jaren zeventig promoveerde Thom Holterman op het onderwerp de “paradox van een anarchistische staatsopvatting”. Vanuit het libertair rechtswetenschappelijke perspectief belicht hij de verschillende mogelijkheden van andere democratische vormen. In het interview gaat hij in op verschillende vormen van zelfbestuur en directe democratie. Hoe kunnen confederale structuren bijdragen aan een andere invulling van het publieke bestuur van gemeenten en regio’s? Hannah Arendt heeft de mogelijkheden van de radenstructuren weergegeven. De wortels van het ‘municipalisme’ van de sociaal-ecologist Murray Bookchin worden geschetst. Volgens Milton Kotler bieden vormen van directe democratie mogelijkheden om als tegenmacht op te treden tegen de staat c.q. de centrale overheden. De discussie zal gaan over de weg die we als bevolking moeten bewandelen om de praktijk van lokale controle ons eigen te maken.

Ook benieuwd naar de route die we kunnen bewandelen om te komen tot lokale directe democratie?

Schuif gezellig aan en discussieer mee bij de Vrijdenkersborrel. De drankjes zijn voor eigen rekening. Verschillende vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen zijn van harte welkom om maandelijks met elkaar te discussiëren.

Als je wilt komen geef je dan op door een e-mailtje te sturen naar: amsterdam@asp-politiek.nl