22 augustus 2020 de internationale apostasie dag – Apostasy Day

Vrij van Geloof zijn is een individuele keuze.

Geloofsafval, Apostasie, is het recht om vrij te zijn van godswaan en van een door religie (welke dan ook) al of niet onder dwang opgelegd gedrag en/of normstelling.

Een fysieke dan wel een psychische doodverklaring (uitsluiting) is een van de gruwelijkste geloofsexpressie met vele traumatische persoonlijke gevolgen.

Teken de verklaring/petitie ter erkenning van het recht om godsvrij te kunnen zijn.

De Verenigde Naties hebben 22 augustus gekozen als Internationale Dag ter herdenking van slachtoffers van geweld vanwege religie of geloofsovertuiging.

Read more

Koning(woning)sdag is het eren van geïnstitutionaliseerde discriminatie.

De Bataafse Republiek

De dag dat we gezamenlijk onze ongelijkheid vieren.
In Nederland worden niet alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en met dezelfde rechten geboren. We erkennen een gezin dat erfelijk belast is opgesloten in de constitutionele monarchie hun privileges. Als ingezeten van Nederland vieren we onze achterstelling als onderdaan.

Alle inwoners van Nederland worden op basis van geboorte structureel benadeeld.
In Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.
Doordat de Grondwet nazaten van één bepaalde familie wettelijk structureel bevoorrecht, worden alle andere Nederlanders impliciet structureel benadeeld op basis van geboorte.

Voor deze discriminatie zouden we dan gezamenlijk zingen.

Read more

De ASP bijeenkomsten voor de komende maanden gecanceld.

De ASP bijeenkomsten voor de komende maanden gecanceld.

Door de aangescherpte overheidsmaatregelen zullen onze geplande bijeenkomsten tot 1 juni 2020 geen doorgaan kunnen vinden.

  • De Algemene ledenvergadering (ALV) van 19 april 2020 zal op een andere wijze worden vorm gegeven.
  • De Secularismedag van 30 mei 2020 te Utrecht zal niet doorgang. Een nieuwe datum zal worden bekend gemaakt wanneer dat weer is toegestaan.

De Vrijdenkersmeetings de Tafel van de Rede Deventer van donderdagavond 9 april en 14 mei 2020 worden afgelast. Welke gevolgen dat heeft voor de daaropvolgende edities van 11 juni en 9 juli 2020 is nog even afwachten.

We houden je op de hoogte via de website of via de nieuwsbrieven van de ASP Nederland en de Vrijdenkersmeeting Deventer waarvoor je je kunt aanmelden.

Het bestuur van de ASP.

Nonnen, Monniken, Priesters en Bisschoppen zijn de slaven van de Paus – Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer

Vrijdenkersmeeting 12 maart 2020 gaat over het celibaat.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer komt de voorzitter van Skepsis en de Atheïst van het jaar 2019 spreken. Jan Willem Nienhuys zal het donderdagavond 12 maart 2020 hebben over:

Nonnen, Monniken, Priesters en Bisschoppen
zijn de slaven van de Paus

Jan Willem Nienhuys zal in zijn voordracht ingaan op de verschijningsvormen van religie in het bijzonder die van de rooms-katholieke kerk. Zelfs bij een groot tekort aan priesters in het Amazonegebied wil de paus Franciscus het priesterschap niet openstellen voor gehuwde mannen.

Read more