Kinderemancipatie een nieuwe trend? Vrijdenkersmeeting Deventer – 9 januari 2020

De maandelijkse Vrijdenkersmeeting Deventer de Tafel van de Rede gaat ook in 2020 door op de tweede donderdagavond van de maand. Op 9 januari 2020 houdt Max Waterman van de ASP een inleiding over een nieuwe trend:

Kinderemancipatie: De trend van de toekomst?

Vandaag de dag spelen kinderen een steeds grotere rol in allerlei politieke en maatschappelijke kwesties. Het meest prominent is hun betrokkenheid bij het op de agenda krijgen van verantwoordelijk beleid tegen klimaatverandering. Daarnaast worden ze betrokken bij advies in het bedrijfsleven en is er tegenwoordig een jongerenparlement en een kindervragenuurtje.

Read more

Winterzonnewende 2019 – 2020

Voor iedereen een feestelijke winterzonnewende en goede start van 2020.

De kortste dag van het jaar hebben we achter ons. Zondag 22 december 2019 was het Solstice. Op ons noordelijke halfrond de ‘winderzonnewende’. Na de kortste dag gaan we nu dagelijks iets meer zon/licht krijgen. Het Germaanse lichtfeest dat gekaapt is door de christelijke kerken stamt al van voor de start van de jaartelling. Door velen worden deze feitelijke gegevens als mythes, spirituele of gelovige ijkpunten neergezet.

De ASP blijft streven naar een seculiere samenleving met voor iedereen gelijke rechten. 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis – Vrijdenken is denken en doen

De maandelijkse Vrijdenkersmeeting Deventer houden we eenmalig op dinsdagavond 10 december 2019 de Tafel van de Rede. Onlangs op 18 november ’19 was het honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis is overleden. Hans de Vries (voorzitter ASP) zal ingaan op het motto:

Vrijdenken is denken en doen

Als aanvoerder van de socialistische arbeidsbeweging eind 19de en begin 20ste eeuw ontpopte Domela Nieuwenhuis zich als antimilitarist, van socialist tot anarchist en stond voor hem het vrijdenken in doen gelijk aan het zijn van een atheïst. Na zijn overlijden kwam nog een aansprekend boekwerk uit. Postuum werd in 1922 Domela’s ‘Handboek voor de vrijdenker’ uitgegeven. Hans de Vries zal ingaan op het motto van het handboek: “Denken doodt als het bij denken alleen blijft, de  gedachte moet levend worden in het doen, het handelen, want wat geeft alle bespiegeling als zij zich niet richt op het praktische leven.” 

Read more

Erdal Balci over politieke haatfobieën – Vrijdenkersmeeting Deventer

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 14 november 2019 Erdal Balci (columnist voor de Volkskrant en HP/deTijd) spreken over:

Politieke haatfobieën

Erdal Balci zal in gaan op de politieke actualiteit en zal daarbij de sociaalpolitieke haatfobieën die overal de kop op duiken benoemen. Om mensen weg te zetten worden er alsmaar fobieën uit de culturele afkeerkast gehaald. Hiermee wordt de inhoudelijke discussie te niet gedaan. Waarmee wordt weggekeken van de werkelijke problematiek. Rondom de discussie van gezichtsbedekking wordt islamfobie uit de kast gehaald als geen ruimte bieden aan godsdienstvrijheid.

Read more

Een basisinkomen geeft zekerheid voor iedereen – Vrijdenkersmeeting Deventer

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 10 oktober 2019 Alexander de Roo (Voorzitter van de vereniging Basisinkomen) spreken over:

Een basisinkomen geeft zekerheid voor iedereen.

Op de avond zal Alexander de Roo ingaan op de mogelijkheden van een basisinkomen. De verschillende typen van basisinkomens komen aan bod en welke er zijn uitgewerkt en getoetst in verschillende samenlevingen. Als we alleen al kijken naar de hoeveelheid van verschillende toeslagen, uitkeringen, vergoedingen die dan overbodig worden.

Read more