Koninklijk feestje mag niet worden verstoord

Koningshuis en vrijheid van meningsuiting

wegdemonarchie-2013-jan 4 februari 2013

Het feestje van Koningin Beatrix in Utrecht mag niet worden ontsierd. Een demonstrant met een kartonnen bord met de tekst “Weg met de monarchie. Het is 2013” wordt afgevoerd bij de aankomst van de genodigden.

Waar is de vrijheid van meningsuiting gebleven? Er werd alleen maar een mening geven tegen het instituut de “monarchie”. Er was geen enkele sprake van belediging en zeker geen majesteitsschennis. Wat denkt de politie hiermee te bereiken?

Op grond waarvan moest deze persoon van de aankomstplaats van het koninklijk feestje worden verwijderd. Er was geen sprake van een opstootje; er was geen sprake van enige geweldpleging. De enige uiting is dat de demonstrant haar mening geeft over de monarchie in het huidige tijdsgewricht.

Dient het geven van je mening over het koningshuis zo erg te worden aangepakt door de politie. Het lijkt erop dat de demonstrant het verjaardagsfeestje van de koningin niet mag ontsieren. De politie treedt hierop als moraalridder van het koningshuis en gaat in tegen het principe van meningsvrijheid.

De vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in de grondwet. De politie vertrapt deze vrijheid van meningsuiting, met deze handelswijze wordt de individuele mening van de betreffende demonstrant ongedaan gemaakt. Welke ruimte denkt de politie zich te kunnen toe-eigenen om een koninklijk feestje zo te vrijwaren. De politie gaf als verdediging aan, dan wel praat haar handelswijze goed met de volgende uitspraak: “ze moest weg voor haar eigen veiligheid”.

Nederland was met de Bataafse Republiek in de zeventiende eeuw één van de eerste landen met een republikeinse invulling van de maatschappij, we hebben historische gronden om hierop voort te bouwen. Dat is de reden waarom de ASP in principe voor een republiek is.

“De ASP is voor afschaffing van het koningschap en pleit voor een republiek, wijzende op de ontstaansgeschiedenis van ons land in de zeventiende eeuw enerzijds en op artikel 1 van de Grondwet anderzijds. Daarnaast kost het koningshuis zeer veel geld en regeert de monarch nog altijd “bij gratie Gods”. Een ongekozen staatshoofd heeft geen plaats in een 21e-eeuwse democratie.”

De leden van het koningshuis hebben privileges en worden gevrijwaard door het kabinet. Deze bevoordeelde positie van het koningshuis dient te worden afgeschaft. Laten we nu eindelijk eens stoppen met deze poppenkast van erfopvolging; staatsbekostiging van de oranjefamilie; uitspraken met “..Bij de gratie gods..” hebben geen pas in een seculiere samenleving.

In plaats van de constitutionele monarchie zullen we vorm moeten gaan geven aan de invulling van een republiek voor Nederland. We zullen als ASP dit onderwerp politiek gaan invullen. De ASP ziet dit als een mooie uitdaging voor de 21ste eeuw. Wie doen er met ons mee om dit vorm te geven?

Hans de Vries,
Voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: