De derde dinsdag van de maand september: ‘Prinsjesdag’

De derde dinsdag van de maand september:NLKroonNoGod

Prinsjesdag

De jaarlijkse folklore waarbij het regeringsbeleid voor het komende politieke jaar bekendgemaakt wordt, heet al jaren ‘Prinsjesdag’. Dan spreekt de koning de beleidsuitgangspunten voor het komende politieke jaar uit van het zittende kabinet.

Willem Alexander stelt uit monde van kabinet Rutte II enkele middelen ter beschikking voor het gladstrijken van de afgang van de nieuwe maatregelen voor de participatiesamenleving. Hiermee wordt een pleistertje geplakt op de decentralisaties, maar de overgehevelde bezuinigingen op de jeugdzorg, ouderenzorg en huishoudelijke hulp worden hiermee niet te niet gedaan. Het zorgbeleid is en blijft vanaf 2015 overgeleverd aan de willekeur van de verscheidenheid aan gemeentes.

Veel islamitisch godsdienstige en politiek ingegeven plaatselijke, landelijke en globale conflicten zorgen voor veel onrust onder brede lagen van de bevolking. Echte oplossingen zijn nog steeds niet voorhanden. Of staan we aan de vooravond van een nieuwe godsdienstoorlog, waaraan vele politieke partijen maar al te graag mee willen doen?

De troonrede werd in 2014 afgesloten met de tekst:

“U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en gods zegen voor u bidden”.

Met deze tekst schoffeert de Koning meer dan de helft van de Nederlandse bevolking van andersgelovigen, andersdenkenden, niet-gelovigen en godsvrije burgers.

Laten we duidelijk zijn dat de Atheïstisch Seculiere Partij staat voor:

  • de volledige scheiding van staat en kerk;
  • het afschaffen van de troonrede met gebed of zege van God;
  • een schone twee euromunt, zonder zijschrift ‘God zij met ons’;
  • een seculiere wetafkondiging, zonder ‘met de gratie Gods’.

Wanneer maakt Nederland nu eens echt tijd om vanuit een religieus neutrale staatsinvulling politiek te bedrijven?

Hans de Vries,
Voorzitter Atheïstisch Seculiere Partij

Een reactie plaatsen

Controle Spambot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

%d bloggers liken dit: