Strikte scheiding van ‘Staat en Kerk’ . . . . . noodzaak!

 

scheidingS+K
Strikte scheiding van ‘Staat en Kerk’ . . . . . noodzaak!

Een overheid (staat) dient neutraal te zijn en mag geen partij kiezen. Een overheid mag niemand bevoordelen of achterstellen, niet als groep noch als individu. Daar zal ieder weldenkend mens het mee eens zijn.

Een overheid dient zich dan ook neutraal op te stellen met betrekking tot levensovertuiging. Om die reden zou een overheid instituten met een levensbeschouwelijk karakter geen speciale behandeling moeten geven. Een overheid dient zich bewust te zijn van haar neutraliteit. De meest geëigende manier daartoe is om deze neutraliteit te borgen in de Grondwet.

Teken dan de petitie!

Teken de petitie Strikte scheiding van staat en kerk

Read more

%d bloggers liken dit: