TEKEN VOOR SLEEPNETWET REFERENDUM

Teken voor SLEEPNETWET referendum

Dan kun je duidelijk maken waar jij vindt dat de privacy grenzen moeten liggen.

STOP het aftappen zonder verdenking.
De Sleepnetwet geeft de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om op grote schaal communicatiegegevens van iedereen te onderscheppen. Dat kan zonder het vermoeden dat zij een gevaar voor de samenleving zijn.

Ons standpunt uit ons verkiezingsprogramma 2017:

“De veiligheid mag nooit ten koste gaan van de privacy van het individu. Als burger/ingezetene van Nederland moet je je vrij kunnen bewegen ongeacht je etniciteit, geaardheid en/of handicap, zonder gecontroleerd of bespied te worden.”

Het tegenwoordige alziend oog

AlZiendOog

Het tegenwoordige alziend oog

Denkend aan Manning, Snowden en Assange zien we dat de overheden, als voorbeeld hier de Verenigde Staten van Amerika (USA), het alziend oog van de veiligheidsdiensten hoog houden.

  • Wat kunnen we als burger hiertegen nog in brengen?
  • Zijn we overgeleverd aan de BigBrother-theorieën?

Het alziende oog van God was eeuwenlang nodig om de machthebbers, de staat met de kerk als kompaan de onderdanen onmondig te kunnen houden. De koppeling van staat en kerk was essentieel voor de machthebbers om de bevolking in het gareel te houden. De gezel van godsmacht was verbonden met de staatsmacht. Het individu mocht niet onafhankelijk denken en zelfstandig handelen. Een reden waarom wij als Atheïstisch Seculiere Partij de volledige scheiding tussen overheid en religie willen nastreven.

We moeten als Atheïstisch Seculiere Partij onze ogen ook niet sluiten voor de BigBrother-theorieën die steeds verder doordruppelen in het overheidsbeleid van Binnenlandse zaken, Justitie en Veiligheid. Namelijk de nationale veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht en ongecontroleerd toegang tot de gegevens van de gewone burger. Nederlands is één van de landen waar de meeste telefoontaps worden uitgevoerd. Waarom direct wijzen naar de USA met PRISM, laten we ook eens kijken naar het Nederlandse beleid. Laten we niet vergeten dat in het kader van Europa alle e-mail en mobiele telefonie gesprekken in opdracht van de EU moeten worden opgeslagen door de providers om beschikbaar te kunnen zijn voor de veiligheidsdiensten.

Het alziend oog is onderhand door de veiligheidsdiensten nationaal en internationaal zo ver geperfectioneerd dat de grens van de individuele privacy eigenlijk niet meer bestaat. Als je er al wat tegen inbrengt wordt gesteld, dat het toch niet erg is, want wat heb je dan te verbergen. Hiermee kunnen de burgers van een land in het gareel gehouden worden. Alle onafhankelijke denkende en zelfstandig handelende individuen vallen op deze wijze gemakkelijk te traceren.

Als Atheïstisch Seculiere Partij vinden we dat deze privacy overschrijdende overheidsbemoeienis moet stoppen en strakker aan banden moet worden gelegd.

Hans de Vries, Voorzitter
2 augustus 2013

%d bloggers liken dit: