Samenleving religieus neutraal NU

No religion should determine the society

                                   Geen enkele religie mag de samenleving bepalen                              

Read more

Aanranding is een schending van de individuele integriteit.

Een vrouw, een man zijn beide mensen met dezelfde rechten en vrijheden.
De één hoeft zich niet te gedragen naar de nukken van de ander.
De één is niet meer of minder dan de ander.

Read more

%d bloggers liken dit: