Komt Nederland af van de opgelegde ‘zondagsrust’?

Komt Nederland af van de opgelegde ‘zondagsrust’?

Op zondag stemmen

Naar aanleiding van de lage opkomst bij de Europese verkiezingen stelt Minster Plasterk voor om te onderzoeken of we in het vervolg misschien niet beter op zondag kunnen gaan stemmen.
Gaat Nederland nu stapje voor stapje seculier worden?

Read more

Wie heeft respect voor wie?

4 mei Dodenherdenking

Dodenherdenking niet op zondag?

De invulling van respect wordt door orthodox christelijke gelovigen in Nederland opgeëist voor de invulling van hun privilege om de zondagsrust te respecteren. Net of er in de afgelopen twee eeuwen geen verlichting heeft plaats gevonden. Zo hebben verschillende organisatiecomités in de Biblebelt gemeenten besloten dat zij geen 4 mei herdenking kunnen organiseren op zondag 4 mei 2014 omdat de uit te voeren werkzaamheden de zondagsrust zou verstoren.

Read more

Stop het opleggedrag van het geloof, welke religie dan ook!

borgerocco

Stop het opleggedrag van het geloof, welke religie dan ook!

De Atheïstisch Seculiere Partij wil duidelijk stellen dat er geen privileges, geen bevoorrechting van het ene geloof boven het andere geloof kan bestaan. De publieke ruimte, de straat, is er voor iedereen. Voor elk individu gelden dezelfde vrijheden die in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en normstelling gelden; geen bijzondere afgezonderde wijken, gebieden waar zogenaamde ‘eigen hogere staande regels en normen’ gesteld worden. De publieke ruimte is er voor iedereen in gelijk mate.

Read more

De maand van de oranje gijzeling is begonnen.

Republiek NL7 april 2013

Wat moet je doen als je niks hebt met de kleur Oranje. De verheerlijking van erfelijk staatshoofd. Daar moet een democratisch Nederland toch verschoond van kunnen blijven. Nee hoor, links en rechts doet mee aan de poppenkast en de gijzeling van een democratisch volk. Om duidelijk te maken waar je staat doen we volgens de republikeinen WIT aan.

Read more

Maak een einde aan de diplomatieke status met de Heilige Stoel

 

Paus Benedictus XVI treedt af en geeft de stoel over aan een andere kardinaal. Het is wachten op de zogenaamde witte rook wie het zal worden. Wat kunnen we verwachten van een nieuwe paus?. Laten we als Nederland een duidelijk boodschap afgeven:

Stop de diplomatieke status van de Heilige Stoel!

Read more

%d bloggers liken dit: