Een basisinkomen geeft zekerheid voor iedereen – Vrijdenkersmeeting Deventer

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 10 oktober 2019 Alexander de Roo (Voorzitter van de vereniging Basisinkomen) spreken over:

Een basisinkomen geeft zekerheid voor iedereen.

Op de avond zal Alexander de Roo ingaan op de mogelijkheden van een basisinkomen. De verschillende typen van basisinkomens komen aan bod en welke er zijn uitgewerkt en getoetst in verschillende samenlevingen. Als we alleen al kijken naar de hoeveelheid van verschillende toeslagen, uitkeringen, vergoedingen die dan overbodig worden.

Read more

Vrijdenkersmeeting Deventer – Atheïsme wereldwijd op Internet

We beginnen weer aan een nieuw seizoen van de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer, dit wordt het zevende seizoen. Op de tweede donderdagavond van de maand 12 september doet Max Waterman (bestuurslid ASP) de aftrap met het onderwerp:

Atheïsme wereldwijd op Internet
atheism is not a crime

Hoe worden de vrijzinnige, atheïstische, vrijdenkende gedachten verspreid over de wereld. Naast boeken en conferenties/rally’s is de rol van internet ook een breed toegankelijk medium waarin mensen via blogs/vlogs hun ongelovigheid en godsdienstkritiek wereldkundig maken. De verschillende atheïstische (v)blogs wereldwijd zullen de revue passeren. Als je uitkomt voor je atheïsme ben je niet in alle landen veilig.

Read more

Het failliet van meer dan 100 jaar verzuild onderwijs dient zich aan.

Als de politiek de terugkerende ‘vrijheid van onderwijs’ discussie niet meer in het gareel kan houden is het gedaan met de pacificatiewet van 1917 en komt er een einde aan de verzuiling in het onderwijs. De afgelopen weken stonden er verschillende artikelen in de Volkskrant, Trouw, het NRC en in de Groene Amsterdammer mede naar aanleiding van de discussie van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam dat de politiek en de media al weken gaande houdt.  De oude patstelling van christelijke conservatieven (CDA, CU en SGP) aan de ene kant en liberalen, sociaaldemocraten en socialisten (VVD, D66, PvdA, GL en SP) aan de andere kant is nog onveranderd, al zijn het nu voor een deel andere partijen. Minister Slob voor Onderwijs van de ChristenUnie komt met het wetsvoorstel: ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’. Vult het kabinet met de voorgestelde invulling ‘de aanhoudende zorg van de overheid voor het onderwijs’ (lid 1, artikel 23 van de Grondwet) wel in? Over aankomende wetgeving steggelen alle politieke partijen, de onderwijs institutionele koepels en -organisaties. Je kunt je afvragen of hiermee de ‘vrijheid van’ en ‘controle op’ deugdelijk en kwalitatief onderwijs helderder wordt.

Read more

De Vrijdenkersmeeting Deventer gaat over overbevolking en milieutransitie.

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 11 juli 2019 Jan van Weeren (Secretaris van de Stichting De Club van Tien Miljoen) spreken over:

Het gaat niet om de ecologische voetafdruk,
maar om het aantal voetjes

Bij de klimaatconferenties is bevolkingsgroei terloops genoemd als motor van CO2-uitstoot en temperatuurstijging, doch dit inzicht heeft niet tot een actieve bevolkingspolitiek geleid. Toch is het evident dat een drastische bevolkingskrimp pas echt zoden aan de dijk zet. Zolang dit niet gebeurt en steeds meer mensen naar meer welvaart streven, levert een energietransitie wat klimaatwinst betreft weinig op. Dat deze transitie hier toch wordt ondersteund, komt omdat ondernemend Nederland er wel brood in ziet en de huidige regering economische groei stimuleert om de burger tevreden te houden.

Read more

Hoe seculier is Turkije nog?

Op de maandelijkse Vrijdenkersmeeting de Tafel van de Rede Deventer zal donderdagavond 13 juni 2019 Zafer Aydogdu (filosoof/politicus) spreken over:

Seculier Turkije vroeger en nu

Zafer Aydogdu zal een historisch overzicht geven van het secularisme in Turkije (19de, 20ste en 21ste eeuw). Hij zal daarbij de nadruk leggen ingaan op belangrijke momenten in de recente geschiedenis van Turkije. Het doel van zijn voordracht is om de hedendaagse ontwikkelingen en verhoudingen beter te begrijpen en te positioneren. De vraag is: Is Turkije afgeweken van de ingeslagen weg de laatste 150 jaar of gaat het land juist verder op dezelfde weg? 

Read more