Atheïstische Borrel Utrecht – 16 april 2018 – Seculier denken

Maandelijks op de derde maandagavond van de maand organiseert de ASP (Atheïstisch Seculiere Partij) Utrecht i.s.m. De Vrije Gedachte de Atheïstische Borrel Utrecht. Maandagavond 16 april 2018 spreekt Frans van Dongen over:

Geschiedenis van het seculiere denken

Het seculiere denken is veel ouder dan we denken. Thales van Milete (ruwweg 6e eeuw voor begin van de westerse jaartelling) was volgens Bertrand Russell de eerste filosoof in de geschiedenis. Russell baseert dat onder andere op een uitspraak van Thales die luidende: “het heelal moet je verklaren uit verschijnselen in dat heelal en niet op iets buiten dat heelal”.  De eerste seculiere overweging!
De rij gaat door: Anaxagoras, Protagoras, Xenophanes en Socrates, die zijn atheïsme zelfs met zijn leven moest bekopen.
Ook in de Middeleeuwen was er sprake van uitgesproken atheïstisch seculiere ideeën van onder meer Boetius, Scotus, Averroes, Occam (de man van het scheermes), Erasmus en zelfs Augustinus (de kerkvader) is te betrappen op typisch seculiere overpeinzingen.
Op de derde plaats zullen ook de modernen besproken worden. Vooral bij de middeleeuwen en de modernen komt er de nodige humor bij kijken. Komt allen maandagavond 16 april 2018 naar Café Walden (Domplein 16 – Utrecht). Onder het genot van een drankje en een hapje (voor eigen rekening) zal er na de inleiding gediscussieerd worden.

We maken er een maandelijks atheïstisch feestje van voor vrijdenkers, sceptici, humanisten, godsvrije en atheïstische mensen en anderen. Elke derde maandagavond ontmoeten wij elkaar, anderen zijn welkom en kunnen zich aansluiten en meediscussiëren. We beginnen om 20:00 uur en zullen rond 22:00 uur de discussie afronden. De drankjes zijn voor eigen rekening. We staan open voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van de maandelijkse Atheïstische Borrel Utrecht.

Atheïstische Borrel | Maandagavond 16 april 2018 | 20:00 uur
Café Walden – Domplein 16 – 3512 JD Utrecht)
De volgende Atheïstische Borrel Utrecht is 21 mei 2018.

Voor meer informatie: utrecht@asp-politiek.nl

%d bloggers liken dit: