Secularismedag

Secularismedag

Om de slogan van de ASP voor een ongelofelijk seculier Nederland vorm te geven, om ons gezicht te tonen en het secularisme uit te dragen hebben we ervoor gekozen om de Secularismedag in het leven te roepen. We hebben als thema gekozen:

Een seculiere samenleving borgt de mensenrechten’

Zondag 25 november 2018: Secularismedag; aanvang om 13:00 uur
Locatie: Patronaat Haarlem, Zijlsingel 2, 2013 DN Haarlem

Uitgaande van de eerste politieke vrijdenker Jan Hoving die bij de eerste algemene representatieve verkiezingen voor mannen en vrouwen in 1922 de lijst aanvoerde van de ‘Kiesvereniging Vrijdenkers naar het parlement’ zullen we beginnen met de ‘Jan Hoving Lezing’. Hans de Vries (voorzitter ASP) zal daarbij ingaan op aspecten van de mensenrechten tijdens het interbellum.

De volgende sprekers zullen verder hun visie op secularisme en de mensenrechten verwoorden.

  • Rein Zunderdorp spreekt over het werk van het IHEU om te komen tot het jaarlijkse internationale The Freedom of Thought Report van de IHEU.
  • Floris van den Berg geeft een speelse draai en een kritisch blik op hoe we omgaan met de mensenrechten en dierenrechten.
  • Jeroen ten Voorde vertelt als rechtswetenschapper over de jurist, filosoof, vrijdenker en antifascist Leo Polak over zijn passie om het vrije woord te verdedigen.
  • Frank Muller spreekt over de activiteiten van de werkgroep Atheïstische Asielzoekers van het Atheïstisch Verbond.

We eindigen met een paneldiscussie over secularisme en mensenrechten.

De kosten voor de bijeenkomst bedragen:

ASP Leden                        € 10,=
Niet-leden                        € 15,=
Nieuw lid (2019)              € 20,=

Geef je op door naar de aanmeldpagina te gaan.

Voor informatie over de Secularismedag kun je ook een e-mail sturen naar: secularismedag@asp-politiek.nl

%d bloggers liken dit: