Secularismedag

Aanmelden Secularismedag

Een seculiere samenleving borgt de mensenrechten’

Zondag 25 november 2018: Secularismedag; aanvang om 13:00 uur
Locatie: Patronaat Haarlem, Zijlsingel 2, 2013 DN Haarlem

Wilt je zo vriendelijk zijn om naast deze aanmelding het bedrag voor het bezoeken van de Secularismedag aan ons over te maken.

IBAN nummer: NL28 INGB 000 6038445,
t.n.v. Atheïstische Seculiere Partij te Amsterdam
Vul bij de omschrijving [je naam] en Secularismedag Haarlem 2018 in.

Aan de zaal op 25 november kan alleen maar contant worden betaald.